Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)

20/06/2024Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), thay mặt tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã đến tặng hoa chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và một số phóng viên cơ quan báo chí có quan hệ phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Lực đã trân trọng cảm ơn các đơn vị báo chí, đội ngũ phóng viên trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác truyền thông, xử lý thông tin báo chí; kịp thời thông tin, phản ánh trung thực, khách quan các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị báo chí đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, đưa tin, bài về kết quả công tác thi hành án dân sự, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án, qua đó, góp phần quan trọng để Tổng cục Thi hành án dân sự cũng như các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp giao. Những hoạt động phối hợp đó cũng đã góp phần nâng cao vị thế của Hệ thống thi hành án dân sự trong hệ thống chính trị; đưa hình ảnh của công tác thi hành án dân sự đến gần với đời sống xã hội, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp trong công tác thực thi pháp luật.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan và phóng viên báo chí đối với hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian tới.  Riêng đối với Vụ Nghiệp vụ 3 – đơn vị vận hành Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận những cố gắng mà Cổng thông tin đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS. Vì vậy, đề nghị Cổng Thông tin điện tử Tổng cục cần không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, hướng tới là kênh truyền thông tin cậy, kịp thời, chính thống của Hệ thống THADS, góp phần đưa hình ảnh, hoạt động THADS đến gần nhân dân hơn, đồng thời đưa chính sách, pháp luật THADS đi vào cuộc sống.
 
 
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự đều bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Tổng cục Thi hành án dân sự; cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian tới.