Khai mạc Lớp tập huấn một số nội dung công tác văn phòng cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2024

13/06/2024


Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TCTHADS ngày 25/01/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Hệ thống THADS năm 2024, Kế hoạch số 1910/KH-TCTHADS ngày 20/5/2024 về tổ chức Lớp tập huấn một số nội dung công tác văn phòng cho các cơ quan THADS năm 2024, sáng ngày 11/06/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn một số nội dung công tác văn phòng trong Hệ thống THADS năm 2024.  
Lớp tập huấn năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, chia thành 06 lớp, mỗi lớp có từ 9 đến 12 tỉnh để tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ giữa báo cáo viên với đại biểu, học viên.
Lớp tập huấn thứ nhất có sự tham dự của 242 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS thuộc 09 tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc, tập trung tại điểm cầu trụ sở Bộ Tư pháp và 9 điểm cầu tại các Cục THADS. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Tổ chức tham dự và chỉ đạo Lớp tập huấn.
Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh công tác văn phòng có vai trò rất quan trọng trong mỗi cơ quan, đơn vị. Văn phòng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành; hiệu quả hoạt động của Văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.
Để Lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao nhất, đồng chí Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các báo cáo viên bám sát chương trình, chia sẻ nội dung các chuyên đề với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tăng cường trao đổi với các đại biểu, học viên và yêu cầu các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm rõ các nội dung được truyền đạt tại Lớp tập huấn.
Tại Lớp tập huấn, nhiều nội dung cần thiết, quan trọng của công tác văn phòng được chia sẻ cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương, cụ thể là về những tồn tại, hạn chế trong công tác văn phòng; những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác văn thư tại các cơ quan THADS; việc triển khai Bảng tiêu chí kiểm tra công tác văn phòng; về kỹ năng lập hồ sơ công việc; những lưu ý khi xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm và xây dựng báo cáo kết quả công tác.
Các đại biểu tham dự ghi nhận và đánh giá cao những kiến thức, thông tin thu nhận được từ Lớp tập huấn, những nội dung này sẽ giúp Lãnh đạo phụ trách và công chức được giao nhiệm vụ công tác văn phòng nắm vững để chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng các quy định có liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả công tác văn phòng. Các cơ quan THADS địa phương cũng mong muốn và đề xuất Tổng cục THADS định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cho công chức làm công tác văn phòng./.  
Văn phòng Tổng cục THADS

 


Các tin khác