Hội đồng tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 tổ chức khai mạc và thi vòng 1

17/06/2024
Ngày 14 và 15/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức đã tổ chức khai mạc và thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) năm 2024 tại hai địa điểm thi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức phát biểu khai mạc
Tại lễ khai mạc Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS năm 2024 địa điểm thi thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức phát biểu: Mục đích của kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS năm nay là tuyển chọn những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. Đồng thời bổ sung và tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đội ngũ công chức THADS.
Để Kỳ tuyển dụng công chức thành công tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chất lượng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức, thành viên các ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng công chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; các thí sinh tham gia kỳ thi thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi. Đồng thời, gửi lời chúc tới các thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất.
Thí sinh tham dự khai mạc tại hai địa điểm thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức
Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS thu hút 1.723 thí sinh đăng ký dự tuyển với 303 chỉ tiêu, các vị trí dự tuyển tại Tổng cục THADS và 43 cơ quan THADS địa phương. Qua kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, có 1.702 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức (trong đó khu vực thi miền Bắc: 665 thí sinh, khu vực thi miền Nam: 1.037 thí sinh).
Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thi tuyển công chức được thực hiện 02 vòng thi. Thời gian tổ chức thi vòng 1 tại cả 02 địa điểm thi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 14-15/6/2024. Tại vòng 1, các thí sinh sẽ tham gia thi trắc nghiệm trên máy vi tính phần thi kiến thức chung và phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) vào buổi sáng ngày 15/6/2024. Sau khi có kết quả thi vòng 1, các thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi vòng 1 sẽ tham gia thi tiếp vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết), dự kiến tổ chức ngày 23/6/2024 (Chủ nhật)./.
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS