Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự tại Yên Bái

24/09/2012
Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-BTP ngày 14/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bồi thường nhà nước tổ chức “Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự” cho đối tượng là cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái và một số các tỉnh lân cận.

Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Cục Bồi thường nhà nước đã báo cáo chuyên đề“Phạm vi trách nhiệm bồi thường, thiệt hại được bồi thường, xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường  và thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự”, chuyên đề Kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thủ tục xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp và Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTP-BTC ngày 9/5/2012 của liên bộ Tư pháp, Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong chương trình thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phản ánh những khó khăn vướng mắc tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật, những khó khăn đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương, trên cơ sở đó, hội nghị đã trao đổi và đưa ra những ý kiến, giải pháp thiết thực trong việc áp dụng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công tác bồi thường nhà nước trên thực tiễn.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đánh giá, thời điểm hiện nay trong hoạt động thi hành án dân sự tại tỉnh Yên Bái và một số tỉnh lân cận, các vụ việc yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường chưa có hoặc xuất hiện chưa nhiều, tuy nhiên, đây là một hoạt động còn mới và phức tạp nên khi phát sinh vụ việc thường gặp nhiều khó khăn vướng mắc trên thực tế. Trên cơ sở đó các đại biểu kiến nghị:

- Cục Bồi thường nhà nước quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu cho công tác giải quyết bồi thường;

- Triển khai xây dựng cuốn sách sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng giải quyết các vụ việc bồi thường cho cán bộ công chức phụ trách công tác bồi thường;

- Hướng dẫn phương thức phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường;

- Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan cần quan tâm tới việc bổ sung kịp thời biên chế cho các đơn vị ở địa phương, tạo điều kiện về mặt nhân lực cho công tác bồi thường nhà nước, để hoạt động bồi thường được thực hiện một cách có hiệu quả, một mặt đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, một mặt tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; thống nhất về nhận thức, hình thức và biện pháp thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường trong thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động của Cục Bồi thường nhà nước trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. Hoạt động này tạo điều kiện trong thời gian tới thực hiện việc giải quyết bồi thường đúng quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm tránh để xảy ra sai sót, gây ra thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động nghiệp vụ về thi hành án dân sự.

Phạm Trường Hải


Các tin khác