Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2012-2015 Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thi hành án dân sự

07/06/2012
Thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng Cục Thi hành án dân sự. Ngày 6/6/2012, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Đại hội được tổ chức với sự có mặt của toàn thể các đảng viên thuộc Chi bộ. Chi bộ vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, đại diện cho Đảng ủy cấp trên đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ vinh dự có đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, là đảng viên kỳ cựu có 30 năm tuổi đảng và là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đến dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Phượng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày các Văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi bộ, Chi uỷ nhiệm kỳ 2010-2012.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Chi bộ trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát và  xây dựng đảng. Theo đó, đánh giá Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ 2010-2012 đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết mà  Đại hội lần thứ I đề ra. Về phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, Báo cáo đã xác định các mục tiêu hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời xác định rõ thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ mới (2012-2015) lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo để đánh giá năng lực của đảng viên và công chức; từng đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành người đảng viên gương mẫu. Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tiếp tục thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

 

 

Gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm.

Đẩy mạnh quán triệt tư tưởng, thực hiện kiểm tra việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều (19 điều) đảng viên không được làm.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể (công đoàn,đoàn thanh niên...) trong đơn vị, trong công tác cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ.

Coi trọng giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm giúp cho từng đảng viên có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có tư duy hành động đúng, có nhạy cảm về chính trị để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ, giữ vững nề nếp chế độ công tác, nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung phương pháp lãnh đạo của Chi bộ, nội dung sinh hoạt cần ngắn gọn, thiết thực, gắn sinh hoạt Đảng với triển khai công tác chuyên môn của Vụ.

Tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục phân công đảng viên chính thức hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong đơn vị, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2012-2015 kết nạp từ 02 đến 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi bộ, Chi uỷ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đã được các đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia ý kiến đóng góp với tinh thần dân chủ, có trách nhiệm.

Thay mặt đảng uỷ cấp trên, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát biểu ý kiến chỉ đạo: Đại hội chi bộ là sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của chi bộ, đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đảng viên thuộc Chi bộ trong thời gian qua trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, và nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thể hiện rõ nét qua kết quả của nhiệm kỳ 2010-2012, đây là dấu mốc quan trọng vì năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị định 74 NĐ-CP ngày 9/9/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác Thi hành án dân sự. Cơ cấu tổ chức bộ máy của toàn ngành Thi hành án dân sự đã có một bước phát triển vượt bậc cả về lượng và chất (với 758 cơ quan Thi hành án cấp tỉnh và cấp huyện).

Đồng chí đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời có những biện pháp khắc phục những khó khăn, đoàn kết nhất trí để tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí cũng hướng dẫn chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nên tổ chức sinh hoạt chuyên đề và chọn chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ làm điểm về công tác kiểm tra giám sát.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2012-2015. Kết quả, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ mới gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Trần Minh Phượng tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thị Hải Ngọc, chi ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã tặng hoa chúc mừng Chi uỷ mới nhiệm kỳ 2012-2015. Thay mặt cho Ban Chi uỷ mới, đồng chí Trần Minh Phượng đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các đảng viên thuộc Chi bộ, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Đảng uỷ cấp trên đối với Chi bộ trong thời gian qua và Chi bộ xin hứa quyết tâm nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao/.

TCCB-TCTHADS