Từ ngày 01/4/2013, Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân có hiệu lực.

01/04/2013
Ngày 06/02/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2013.


Thông tư này gồm ba nội dung cơ bản:

(i) Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ có giá hoặc giấy tờ khác của phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam, trại tạm, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án dân sự;

(ii) Hướng dẫn trình tự, thủ tục trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân là người được thi hành án dân sự tại trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;

(iii) Quy định trách nhiệm của trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành phần quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện cho người được thi hành án, người phải thi hành án là phạm nhân và thân nhân của họ được thi hành hoặc thi hành nghĩa vụ dân sự; giảm số lượng án tồn đọng trong việc thi hành án dân sự các bản, quyết định hình sự. Đồng thời, thực hiện tốt việc thu, trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân cũng sẽ tạo cơ hội để họ được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đặc xá./.

Tải nội dung Thông tư tại đây:

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Nguyễn Thị Ngân

Vụ Nghiệp vụ 2 – Tổng cục THADS


Các tin khác