Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời – Một đơn vị giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Ngành THADS tỉnh Cà Mau

16/11/2011
Ngày 01/11/2011, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – tại Huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang –  Chi cục Thi hành án huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà  Mau) -  là một trong 03 Chi cục được Khu vực bình bầu, suy tôn đề nghị Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp năm 2011.


Năm 2011, Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, với số lượng vụ việc thi hành án ngày càng nhiều và đứng thứ 2 trong toàn tỉnh. Địa bàn hoạt động lại rộng, sông ngòi nhiều, đi lại khó khăn, chủ yếu bằng vỏ máy, với 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 02 thị trấn với diện tích 702,72 km2, dân số trung bình 187.132 người. Đây cũng là địa bàn tập trung phương tiện đánh bắt thủy sản nhiều nhất, nhì ĐBSCL, trong khi đó lực lượng Chấp hành viên (CHV) còn khiêm tốn, kinh phí, phương tiện hoạt động hạn chế, trụ sở đơn vị được xây dựng vào những năm 1995 là một căn nhà cấp 4 hiện nay đã xuống cấp.

Năm 2011, Chi cục được bổ sung 02 biên chế, hiện có 12/12 biên chế, trong đó 03 Chấp hành viên (kể cả Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng), 01 thẩm tra viên, 03 Thư ký, 02 Chuyên viên, 02 Kế toán và 01 Nhân viên văn thư, với trình độ chuyên môn nghiệp vụ là 8 Cử nhân luật, 04 trung cấp (đang học đại học luật 02 và đại học kế toán 02). Đến nay, Lãnh đạo Chi cục đã được cấp ủy đưa vào diện quản lý theo quy định của Đảng; đơn vị đã hoàn thành việc  quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 – 2015 và đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. Để kịp thời phát huy vai trò đầu mối, tạo sự phối hợp đồng bộ trong hoạt động, Chi cục đã kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo THADS của huyện có 06 thành viên do Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban.

Năm 2011, kết quả thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Trong năm 2011, Cục THADS huyện Trần Văn Thời đã đạt và vượt chỉ tiêu khá cao với kết quả thi hành án về việc (tính từ 01/10/2010 đến 30/9/2011): Tổng số thụ lý 1.092 việc (gồm: việc cũ chuyển sang 317, thụ lý mới 774 việc), tăng 148 việc so với năm 2010. Trong đó: số việc có điều kiện thi hành 884 việc (chiếm 81,85% tổng số việc phải thi hành). Số việc thi hành xong 767 việc, tăng 110 việc so với năm 2010; đạt tỷ lệ  86,76%, vượt 6,76% so với chỉ tiêu Bộ giao; vượt 2,67% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao. Bình quân, mỗi 01 CHV thụ lý 364 việc/năm, so với năm 2010 tăng bình quân 64 việc/CHV/năm.

Kết quả thi hành án về giá trị: Tổng số thụ lý 18.062.649.000 đồng (gồm: cũ chuyển sang 3.926.773.000 đồng, thụ lý mới 14.235.876.000 đồng) tăng 7.047.468.000 đồng so với năm 2010. Trong đó: Số giá trị có điều kiện thi hành 12.358.704.000 đồng, chiếm 72%/tổng số giá trị phải thi hành. Số thực thu 9.349.667.000 đồng, tăng 7.523.713.000 đồng. Số thi hành xong/số có điều kiện đạt 80,71%, vượt 20,71% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, vượt 13,71% so chỉ tiêu Cục giao.

Tình hình, kết quả tổ chức cưỡng chế THADS: Trong năm, đã ban hành 11 quyết định cưỡng chế/11 vụ, việc, đều là kê biên tài sản và chuyển giao quyền sử dụng đất. Các vụ việc cưỡng chế đều thực hiện xong, trong đó có 03/11 việc đương sự tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế.

Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm THA: Trong năm tại đơn vị không còn vụ việc thuộc diện xét miễn theo Nghị quyết số 42/2008/QH12. Số vụ việc đề nghị xét miễn THA đối với khoản nộp ngân sách theo Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC là 56 việc với số tiền 70.989.000 đồng, đã được Tòa án ra quyết định miễn 100% theo đề nghị.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã được đơn vị quan tâm, phân công Thẩm tra viên tiếp nhận, theo dõi, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Trong năm, tổng số đơn khiếu nại đã thụ lý giải quyết thuộc thẩm quyền là 10 đơn, giảm 05 đơn so năm 2010. Đã giải quyết xong 100%  (04 đơn bằng quyết định, 05 đơn bằng công văn ); 01 trường hợp đương sự tự nguyên rút đơn. Không có đơn, thư tố cáo.

Về thực hiện chỉ tiêu giảm việc THADS tồn đọng: Năm 2011 chuyển sang năm 2012 là 236 việc, giảm 81 việc so năm trước, đạt 25,55% và vượt 20,55% so chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Trước đó: năm 2008 giảm 22%, năm 2009 giảm 28% và năm 2010 giảm 31%.

Nguyên nhân của thành công

Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân thành công của Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời do được sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp của các ngành chức năng liên quan, các phòng nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh và của cấp ủy, UBND cấp xã, cộng với sự quyết tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua, sự đồng lòng của tất cả cán bộ, công chức, từ đó đơn vị đã đoàn kết, phát huy điểm mạnh, vượt qua được những khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm của Ngành giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo kế hoạch, Đoàn Kiểm tra công tác thi đua của Cục THADS tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tại đơn vị và nhận xét: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm đúng mức; nội dung và hình thức thi đua phong phú, đa dạng như điều chuyển CHV, Chuyên viên từ địa bàn này sang địa bàn khác; thông qua phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Các phong trào thi đua đã góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức THADS quan tâm tham gia với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, tạo ra không khí thi đua sôi nổi để góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã thể hiện trách nhiệm, điều hành công việc được giao đúng hướng; tạo tiền đề quan trọng và ý thức thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần tích cực để đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thi đua đề ra.

Là đơn vị THADS ở địa bàn huyện đầu tiên của tỉnh được suy tôn Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp

Với thành tích trên, năm 2011, Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc (lần thứ 3) và lần đầu tiên được Hội nghị Khu vực thi đua ĐBSCL suy tôn Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp năm 2011.

Sang năm 2012, hy vọng rằng Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời sẽ giữ vững thành tích đã lập được, đoàn kết, tư duy, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo nhiều thành tích mới, phấn đấu giữ vững danh hiệu trong phong trào thi đua của Ngành THADS ở địa phương.

Thùy Trang