Bình Định: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2011

16/11/2011
Ngày 15/11/2011, Cục THADS tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành và tổng kết công tác THADS năm 2011. Hội nghị có sự tham dự của  đại diện các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố; lãnh đạo và cán bộ, công chức của Cục; Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng và chấp hành viên của các Chi cục THADS. Đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Hội nghị đã đánh giá những kết quả nổi bậc sau 2 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, thể hiện trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ; kết quả THADS; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và một số công tác khác. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2011, đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Song song với những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; những qui định bất cập của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và qui định mới một số vấn đề nhằm đảm bảo cho công tác THADS được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                        Võ Công Hoàng