Nam Định: Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012 và sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự

06/12/2011
Sau khi kết thúc đợt giám sát, thẩm tra công tác thi hành án dân sự của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 25/11/2011 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012 và sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định. Đồng chí Cục trưởng Phạm Thị Đương chủ trì hội nghị.


Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn của tỉnh; các ý kiến tham luận tại Hội nghị của đại diện một số Chi cục thi hành án dân sự trong đó tập trung về các giải pháp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Tại Hộii nghị đã công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2011 thuộc thẩm quyền Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định; phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2012 giữa các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012, cán bộ công chức cần nỗ lực, phấn đấu tốt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Chí Linh