Phú Yên: Với Hội nghị sơ kết hai năm thi hành Luật THADS năm 2008

06/12/2011
Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP  ngày 26/9/2011 của Bộ Tư Pháp, ngày 01/11/2011, Cục THADS tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Luyện- Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Phạm Đình Cự, Phó bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hạt – Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND, trưởng ban chỉ đạo thi hành án, Cục và các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, có các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin.

Khai mạc Hội nghị: Đồng chí Lê Minh Tâm - Quyền cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Yên, đã cho biết: “Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Bộ tư pháp, Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự phối hợp các ngành nội chính, các Sở ban ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự cố gắng không mệt mỏi, quyết tâm cao của cán bộ công chức Ngành THADS tỉnh. Năm 2011 đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp thành tích đáng kể vào công cuộc đổi mới đất nước theo Nghị Quyết lần thứ XV tỉnh Đảng bộ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trât tự an toàn xa hội tại địa phương.

Năm 2009 Đạt về việc 82,5%, tiền 87,2%; Năm 2010 đạt về việc 86,3%, tiền 90,5 % với số đạt trên đã vượt chỉ tiêu mà Tổng Cục, Bộ tư pháp giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặt biệt trong năm 2011 Ngành THADS tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỉ lệ về việc đạt 85,4%, tiền đạt 84,3% vượt chỉ tiêu mà tổng Cục, Bộ tư pháp giao. Ngành THADS tỉnh đã từng bước xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu, có tư tưởng chính trị vững vàng, có kỹ năng làm tốt  công tác dân vận, yêu nghề.

Được sự cho phép của UBND tỉnh Phú Yên; Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổng kết công tác THADS năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012; Tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, đồng thời khắc phục hạn chế yếu kém, xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, Theo Chương trình kế hoạch của Tổng Cục Thi hành án, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị này…”

Sau khi khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Mạnh - Phó Cục trưởng, Cục THADS tỉnh Phú Yên, đã thông qua Báo cáo Sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong báo cáo đã đánh giá lại quá trình triển khai thực hiện Luật, có những quy định đổi mới, chế độ thông thoát của Luật thi hành án so với Pháp lệnh thi hành án trước đây là cơ sở  pháp lý cho hoạt động thi hành án thêm nhiều thuận lợi. Tiếp theo là ba báo cáo tham luận của Chi cục THADS TP Tuy Hòa “về thực tiễn thi hàn án Ngân hàng, tổ chức tín dụng”; tham luận của chi cục THADS TX Sông Cầu “về giảm pháp xử lý án tồn động và xét miễn, giảm”, cuối cùng là tham luận của Chi cục thi hành án huyện Sơn Hòa “về công tác dân vận và phương pháp thuyết phục thi hành án đối với đồng bào thiểu số”. Trong báo cáo sơ kết và các tham luận đã thể hiện lên những mặt làm được, ưu điểm, sự cần thiết của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và cũng nêu lên những bất cập trong thực tiễn để góp phần hoàn thiện hơn trong hệ thống pháp luật như sau:

Qua hai năm triển khai thực hiện, kể từ khi Luật THADS năm 2008  có hiệu lực thi hành, đã đánh dấu một bước cơ bản về sự hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực THADS. Khẳng định được vị trí của ngành thi hành án trong xã hội và cũng là một mốc quan trọng  xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của hệ thống các cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, thẩm tra, thư ký và các chức danh khác…Luật thi hành án  và các văn bản hướng dẫn thi hành ra đời đã xác định rõ hơn trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động THADS. Đặc biệt, các văn bản pháp luật quy định về cơ cấu tổ chức đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Luật đã cụ thể hóa nhiều nội dung mà khi thực hiện Pháp lệnh THADS 2004 còn hạn chế, vướng mắc; áp dụng Luật thi hành án vào thực tiễn đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết, khắc phục tình trạng án tồn động, kéo dài. Nhất là cơ chế thoáng để cơ quan thi hành án làm hàng lang pháp lý tổ chức thi hành, xử lý tài sản trong những vụ án lớn, phức tạp…  góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những đổi mới, những quy định thông thoáng, Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn một vài điều bất cập dẫn đễn vướng mắc ở thực tiễn thi hành án. Đó là những quy định về việc xét miễn, giảm đối với trường hợp thu nộp Ngân sách nhà nước mà đối tượng phải thi hành án không có tài sản, thu nhập và không có địa chỉ rõ ràng … thì không đủ điều kiện xét miễn theo khoản 1 điều 26 Nghị định 58/NĐ-CP, vụ việc vẫn phải tồn đọng, hoặc quy định về việc đương sự cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, tài sản, thu nhập…khi có đơn yêu cầu thi hành án, đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về chi phí xác minh, trình tự, thủ tục về cung cấp thông tin hoặc quy định yêu cầu Chấp hành viên xác minh tài sản…vướng mắc trong trường hợp cưỡng chế kê biên nhà ở theo quy định tại điều 95 và cưỡng chế buộc giao nhà cho người trúng đấu giá theo quy định tại điều 115 Luật THADS... khi người phải thi hành án không còn tài sản, chỗ ở nào khác. Chỉ áp dụng theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật THADS năm 2008 để trích lại số tiền cho người phải thi hành án thuê nhà với giá thuê trung bình tại địa phương trong thời hạn 1 năm và số tiền quy định rất thấp không đủ để bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho họ. Nhưng trong trường hợp cưỡng chế giao nhà thì quy định không được trích lại số tiền cho người phải thi hành án để thuê nhà chuyển đi…. Gây bức xúc trong dư luận và xã hội…

Hội nghị đã trao đổi sôi nổi xung quanh vấn đề thực hiện Luật thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện. Song thực tiễn thi hành án luôn gặp rất nhiều  khó khăn, phức tạp, tiếp xúc với nhiều đối tượng phải thi hành án, nhiều thành phần trong xã hội và hoạt động thi hành án luôn trực tiếp đến quyền, lợi ích vật chất, tài sản của các bên đương sự. Do vậy, để hiệu quả công tác thi hành án càng cao thì sự hoàn thiện về hệ thống quy định pháp luật rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để tháo dỡ những vướng mắc trong thực tiễn thi hành, giải quyết dứt điểm lượng án tồn đọng và cũng là biểu bối để Chấp hành viên mạnh dạn hơn khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Sau khi Hội nghị thảo luận xong, Đồng chí Phạm Đình Cự- Chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo thi hành án tỉnh Phú Yên, đã phát biểu và chỉ đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh cần phối hợp tốt hơn trong công tác thi hành án để tổ chức cưỡng chế thi hành án và giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt là bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, tại Hội nghị: Đồng chí đã nói: “ … Với nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, công tác THADS năm 2011 của tỉnh Phú Yên đã thu được một kết quả tương đối cao, vượt chỉ tiêu của Bộ Tư Pháp giao (85% về việc, 84,3% về tiền). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án tiếp tục được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến, tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 98%; công tác phối hợp giải quyết án, nhất là phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết án phá sản của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Có được kết quả như trong báo cáo đã nêu là do các đồng chí bám sát Kế hoạch của ngành, có sự quan tâm chỉ đạ ocủa Lãnh đạo Cục, sự nổ lực phấn đấu của tập thể  cán bộ, công chức từ Cục đến các Chi cục, sự phối hợp của các ngành bạn. Đồng thời các đồng chí cũngtranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư Pháp, Tổng cục THA.DS và  cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảvà tạo sự chuyển biến trong công tác THADS tại địa phương mình. Hôm nay, tại Hội nghị này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, tôi  biểu dương những kết quả mà ngành THADS tỉnh Phú Yên đã đạt được trong năm qua. Nhân đây, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Ban chỉ đạo THADS tỉnh, huyện, tx, lãnh đạo TAND,VKSND, Công án nhân dân, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành huyện, tx đã quan tâm phối hợp thực hiện công tác  THADS trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác THADS tỉnh Phú Yên trong năm 2012 và những năm tiếp theo đạt được kết quả tốt hơn…” Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Tổng cục trưởng cũng phát biểu chỉ đạo Cục trưởng, các Chi cục trưởng, chấp hành viên, cán bộ, công chức ngành thi hành án Phú Yên cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình cố gắng phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách để tạo sự chuyển biến bền vững trong công tác THADS  tỉnh nhà. Sau Hội nghị này cần phải trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để công tác THADS năm 2012 và những năm tiếp theo tiếp tục chuyển biến toàn diện và đạt kết quả tốt hơn.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Minh Tâm- Quyền Cục trưởng, thay mặt cho tòan thể cán bộ, công chức ngành thi hành án tỉnh Phú Yên, tiếp thu những ý kiến đóng góp rất giá trị và quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo và đặc biệt những lời phát biểu chỉ đạo chân tình, sâu sát của đồng chí Tổng Cục trưởng,  góp phần cho ngành thi hành án Phú Yên, tiếp thêm sức mạnh chỉ đạo tổng hợp và hứa trước Tổng cục trưởng sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 và chuyển biến tốt đẹp hơn nữa cho những năm tiếp theo.

Lê Lanh