Cục THADS Nghệ An: Hiệu quả từ phong trào thi đua

10/01/2012
Năm 2011, phong trào thi đua của Cục THADS tỉnh Nghệ An triển khai có bài bản, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động, tạo hiệu quả trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị vượt chỉ tiêu thi hành xong về việc và về tiền từ 10 đến 18%, được Bộ Tư pháp đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của cả nước.


Lãnh đạo Cục tới các Chi cục THADS đều nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là nhằm tạo động lực và giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt  nhiệm vụ hàng năm. Đó cũng là cách làm thiết thực đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Ngay từ đầu năm trong triển khai công tác và hội nghị CBCC, Cục THADS tỉnh đã phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Chi cục, các Phòng chuyên môn, giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn. Việc đăng ký thi đua, giao ước thi đua được thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc đăng ký danh hiệu thi đua với Ngành cấp trên, Cục tham gia ký giao ước thi đua Khu vực các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, giữa các đơn vị trong Khối Nội chính - LLVT tỉnh. Kết qủa 49 tập thể và hơn 340 cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay, công tác theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua được gần 10 đơn vị để chấn chỉnh, chỉ đạo  các đơn vị bám sát chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Một số đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua như TP Vinh, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn... được biểu dương kịp thời, phổ biến, nhân rộng trong tỉnh. Các cụm thi đua hàng quý giao ban trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay trong tổ chức phong trào thi đua. Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng năm trước đều phát huy được vai trò gương mẫu, là nhân tố tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của đơn vị và của Ngành.

Năm 2011, toàn Ngành hưởng ứng phong trào thi đua 7 tháng từ tháng 3 đến tháng 9/2011 gắn với các sự kiện trong nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án được quan tâm thực hiện thường xuyên. Bên cạnh giao chỉ tiêu thi hành án cho các đơn vị Cục THADS tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại án tồn đọng, làm cơ sở để mở các đợt cao điểm phối hợp các ngành, chỉ đạo Chi cục THADS cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ THADS. Dựa vào đặc điểm từng đơn vị, Cục phân chia các đơn vị thành 3 cụm thi đua gồm: cụm các huyện miền núi, các huyện đồng bằng, cụm thành phố Vinh và Phòng nghiệp vụ thuộc Cục. Theo đó, các chỉ tiêu về việc và tiền sát theo đặc điểm từng cụm và được cụ thể hóa bằng số lượng việc và tiền thi hành xong hàng tháng đối với tổ và cá nhân. Bám sát chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua, 100% đơn vị, cán bộ, chấp hành viên đều hưởng, nhiều đơn vị chủ động, sáng tạo chia thành nhiều đợt thi đua ngắn 2 - 3 tháng gắn chỉ tiêu cụ thể về việc và tiền. Một số đơn vị kết hợp các đợt xét đặc xá, giảm án tù, các đợt tấn công truy quét tội phạm của công an các cấp để tổ chức các đợt cao điểm THADS đạt hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 7 tháng thi đua tập trung, toàn ngành thi hành xong 7.030 việc, số tiền thi hành xong 46,3 tỷ đồng, chiếm 75% tổng số việc và tiền thi hành xong trong năm 2011.

Bằng cách làm đó, năm 2011, có 15.079 việc phải thi hành với số tiền gần 188,9 tỷ đồng, tăng 1.030 việc và 30,7 tỷ đồng so với năm 2010. Nhờ tập trung cao trong công tác chỉ đạo, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kết quả thi hành án trong năm xong 9.446 việc với  61, 9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92% về việc và 81% về tiền (so với chỉ tiêu là 82% và 63%). Hầu hết các đơn vị đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó một số đơn vị có lượng án lớn, thi hành đạt kết qủa cao như: TP Vinh, Thanh Chương, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên. Kết quả giải quyết án tồn đọng cũng vượt chỉ tiêu 5%. Ngành còn tập trung tổ chức thi hành án, đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết xong 96/97 đơn đạt 99%. Trong đó tại Cục giải quyết xong 31/32,  các Chi cục giải quyết xong tất cả 59 đơn.

Kết quả đó chính là hiệu quả từ phong trào thi đua, khen thưởng trong năm 2011 của ngành THADS. Các tập thể Chi cục THADS TP Vinh, Quỳnh Lưu,  Quỳ Hợp, Anh Sơn và Con Cuông cùng 51 cá nhân trong ngành đạt và vượt chỉ tiêu thực sự là điển hình trong phong trào này. Đặc biệt, Cục trưởng Trần Văn Thu được trên công nhận là Chiến sỹ thi đua của ngành.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2012 ngành THADS Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng người cán bộ Tư pháp tận tụy- gương mẫu; thi đua cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo tiền đề nâng cao chất lượng, thực hiện nhiệm vụ THADS hiệu quả.                                                  

Phan Văn Toàn