Công tác thi hành án dân sự ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

28/11/2007

Đầu năm 2007, trên cơ sở chỉ tiêu thi đua được ngành cấp trên phát động, Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị và tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao.                So với những năm qua, năm 2007 số lượng án thụ lý tăng lên đáng kể, trong đó án phức tạp, khó thi hành ngày càng nhiều. Với đặc thù địa bàn huyện miền núi, phần lớn đương sự phải thi hành án là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên không có điều kiện để thi hành án, cộng với trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của đối tượng phải thi hành án còn thấp. Do vậy, gây không ít khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án trên địa bàn. Mặt khác về nguồn lực con người, số lượng Chấp hành viên và công chức khác tại đơn vị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ…  đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm của thi hành án dân sự huyện Trà Bồng. Để góp phần khắc phục, tập thể Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng đã tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền cấp huyện; sự phối kết hợp giữa các ngành hữu quan, đặc biệt là chính quyền địa phương cấp xã - nơi người phải thi hành án cư trú trong việc giáo dục, động viên và thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Bên cạnh đó, tập thể Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng luôn đề cao và phát động cho cán bộ công chức trong đơn vị thường xuyên học tập, chịu khó tìm tòi nghiên cứu các văn bản pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nghiệp vụ; trong hoạt động tổ chức thi hành án cán bộ công chức của cơ quan luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu giữ vững phong trào, bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Chính vì vậy, trong năm 2007, thành tích của Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vượt chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp đề ra, cụ thể: đã tổ chức thi hành xong 120 việc trên 143 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 84% (vượt 14 % theo chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp phát động); tương ứng với tổng số tiền đã thực thu là 261.250.000 đồng trên 335.152.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 90% (vượt 35% theo chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp phát động).

 

                Từ những kết quả trên cho thấy hiệu quả công tác Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi được nâng lên rõ rệt, kết quả thi hành án dân sự trong năm 2007 cao hơn nhiều so với những năm trước đây; Trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2007, tập thể Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi xét và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là một phần thưởng xứng đáng, đúng như ý nguyện đơn vị đã đăng ký trong giao ước thi đua khen thưởng từ đầu năm.

 

Huy  Ân