THADS tỉnh Điện Biên kết thúc thắng lợi đợt cao điểm vè thi hành án dân sự

01/07/2008

Trong tháng 5 năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã tiến hành tháng cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau Lễ phát động vào ngày 5/5/2008, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp đoàn công tác của đợt cao điểm đến ba đơn vị là Thi hành án huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên ĐôngĐây là ba trong số những huyện có số lượng án tồn đọng nhiều và địa bàn hoạt động rộng, giao thông đi lại khó khăn; đồng thời có văn bản chỉ đạo Trưởng thi hành án các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh trên cơ sở Kế hoạch của Thi hành án tỉnh đã đề ra chủ động tiến hành đợt cao điểm trên địa bàn đơn vị. Với mục tiêu là giải quyết căn bản số lượng án hiện đang tồn đọng trong các cơ quan Thi hành án toàn tỉnh, toàn thể chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh đã không ngừng cố gắng, vượt qua khó khăn chung của ngành và những khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi để thực hiện kế hoạch đã đề ra. Ngày  30/5/2008 đợt cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã kết thúc thắng lợi, kết quả cụ thể là: Tổng số việc tồn đọng đưa ra giải quyết trong đợt cao điểm là: 1.412 việc với tổng số tiền phải thi hành là: 6.634.242.102 đồng. Số việc đã giải quyết xong là: 980 việc bằng 4.925.738.885 đồng.

Kết quả trên cho thấy sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế địa phương của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức đợt cao điểm nên trước khi tiến hành, Thi hành án dân sự tỉnh đã tranh thủ tốt sự quan tâm của cấp ủy, chính tiếnn địa phương và đặc biệt là sự quan tâm của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đối với  công tác thi hành án dân sự ở địa phương. Thi hành án dân sự tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về tổ chức, nhân sự và tài chính, đồng thời lập kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết cho quá trình hoạt động của tháng cao điểm. Qua hoạt động của đợt cao điểm, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã đánh giá cao sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thi hành trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi sơ kết rút kinh nghiệm Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiến hành xét khen thưởng đột xuất cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lần 2 đợt cao điểm dự kiến tiến hành vào tháng 8/2008, trước khi kết thúc năm công tác.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể chấp hành viên công chức thi hành án và sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh, số lượng án tồn đọng trong các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh đã căn bản được giải quyết, đưa chất lượng công tác đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dương Lan