Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề thi hành án dân sự cho cấp huyện, Tp

06/08/2008

Thực hiện theo chủ trương của Bộ Tư Pháp. Tháng 7 vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề về thi hành án dân sự cho Chấp hành viên thi hành án cấp Huyện, Tp . Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân- Giám đốc Sở Tư Pháp, chỉ đạo Hội nghị và có mặt đầy đủ các đồng chí Phó trưởng, Chấp hành viên thi hành án cấp huyện tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt lại nội dung các chuyên đề thi hành án dân sự.Tập huấn lần này nhằm truyền tải những thông tin nghiệp vụ thi hành án qua các chuyên đề đã được Bộ Tư Pháp tập huấn cho Trưởng, Phó và Chấp hành viên cấp tỉnh. Có 4 chuyên đề: Đạo đức nghề nghiệp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chấp hành viên; Một số vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng và thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; thực hiện thủ tục hành chính trong thi hành án và một số lưu ý về giao nhận vật chứng tài sản thi hành án. Ngoài ra báo cáo viên còn truyền đạt và hướng dẫn cách thức thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án. Trong những chuyên đề ấy đều tập trung  thảo luận, hỏi, đáp những thắc mắc trong thực tiễn thi hành án để chấp hành viên nắm bắt văn bản hiện hành và vận dụng kịp thời vào thực tiễn thi hành. Bên cạnh đó, còn nhấn mạnh và đề cập sâu hơn về chuyên đề đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên - lồng ghép với “Thực hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để Chấp hành viên và cán bộ thi hành án học tập và làm theo những lời dặn dò của Bác, xứng đáng với lợi căn dặn của Người”…nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư..”

Lê Lanh