Điện Biên: Kết quả công tác thi hành án huyện Điện Biên năm 2008

17/12/2008
Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của ngành, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp, cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Điện Biên, và sự chỉ đạo trực tiếp của Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên. Năm 2008 bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình, Thi hành án dân sự huyện Điện Biên đã liên tục mở hai đợt cao điểm về Thi hành án dân sự nhằm giải quyết các án tồn đọng, dây dưa, kéo dài, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả cụ thể sau:


Với tổng số án phải thi hành là 1052 vụ việc, trong đó án năm cũ chuyển sang là 759 vụ việc; án thụ lý mới là 293 vụ việc; án uỷ thác Thi hành án là 33 vụ việc; án có điều kiện thi hành là 594 vụ việc; đặc biệt số án đã giải quyết được là 542 vụ việc đạt 91,2%. Với mức thi hành án về tiền và tài sản cụ thể là: Tổng số tiền thụ lý là 5.554.729.000đ; số uỷ thác thi hành án là 105.450.000đ; tổng số phải thi hành án là 5.449.252.000đ, trong đó số tiền chưa có điều kiện thi hành là 3.951.144.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết là 1.4498.108.000đ, số tiền đã giải quyết 1.254.407.000đ.

Bên cạnh đó để giải quyết bớt các án tồn đọng THADS huyện Điện Biên đã phối kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Toà án huyện xét miễn giảm hai đợt bằng 45 vụ việc với tổng số tiền là 560.616.000đ. Trong cả năm 2008 THA huyện Điện Biên đã thành lập Hội đồng xử lý tang vật 2 đợt của những vụ án đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy chưa có trụ sở chính, nơi làm việc đang tạm thời còn phải đi thuê trụ sở nhưng THADS huyện Điện Biên luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình, cũng như các công việc về bảo quản, quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu thi hành án cũng như trang thiết bị, tài sản cơ quan, tang tài vật được xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, không để sẩy ra tình trạng hư hỏng, mất mát. Các lĩnh vực hoạt động khác như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động của các tổ chức công đoàn, nữ công cũng được quan tâm chú trọng và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Những kết quả hoạt động trên đây tuy vẫn còn những hạn chế nhất định song với những gì đã làm được trong năm 2008 này sẽ là tiền đề quan trọng giúp THADS huyện Điện Biên phát huy tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong những năm tiếp theo.

Trần Thanh Hải - Sở Tư pháp Điện Biên