THADS tỉnh Lào Cai: Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát thường xuyên công tác thi hành án

17/12/2008

Ngày 02/12/2008 đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai do đồng chí Hà Xuân Kiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên công tác thi hành án dân sự năm 2008 tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.Qua giám sát nhận thấy các đơn vị Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh lào Cai đã bám sát, triển khai toàn diện Kế hoạch trọng tâm ngành Tư pháp cũng như Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2008. Có được kết quả đó là nhờ công tác thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Ban chỉ đạo Thi hành án tỉnh cũng như của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án với cơ quan công an trong chuyển giao tang vật thi hành án, với cơ quan tài chính trong việc định giá tài sản thi hành án, với cơ quan kiểm sát trong việc tiêu huỷ tang vật,...đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định; 100% các vụ án có điều kiện thi hành trong năm 2008 đã được đưa ra thi hành. Mặc dù tổng số tiền, số việc có giảm so với cùng kỳ năm 2007 song tỷ lệ giải quyết về việc và về tiền đều tăng cao và vượt chỉ tiêu 7% về việc, 32% về tiền so với kế hoạch, nhiều án tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm trong năm 2008, mọi mặt hoạt động thi hành án đều có bước chuyển biến tích cực.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và liên Bộ Tài chính, Công An, Tư pháp hướng dẫn việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã phối hợp giải quyết xét miễn thi hành án 56 việc với 132.230.000đ, xét giảm 01 việc với 23.862.000đ.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác thi hành án dân sự Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như tỷ lệ án không có điều kiện thi hành chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu do người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; đối tượng không có tài sản để thi hành án hoặc người phải thi hành án là người nước ngoài,.. Công tác thi hành án dân sự liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người phải thi hành án nhưng nhận thức của một bộ phận dân cư đối với pháp luật thi hành án còn hạn chế nên trong nhiều trường hợp người phải thi hành án không những không tự nguyện thi hành mà còn có hành vi chây , tẩu tán tài sản thi hành án, chống đối... gây khó khăn có cho cán bộ làm công tác thi hành án.

Vũ Ngọc Phương