Phú Yên với phương hướng công tác thi hành án dân sự năm 2009

12/02/2009
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2008 và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, sinh hoạt và học tập những lời căn dặn của Bác.


 Đồng thời thông qua việc học tập và làm theo lời dạy của Bác, toàn thể cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã thấm nhuần sâu sắc đạo đức, tác phong của Bác để thực hiện tốt trong công việc, có tinh thần, trách nhiệm và thái độ phụ vụ nhân dân tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác thi hành án dân sự. Chính vì thế, năm 2009, Phú Yên đề ra những phương hướng và kế hoạch thực hiện trong năm,  quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, và hiệu quả cao trong tác chuyên môn. Cụ thể qua các mặt hoạt động sau:

1.Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức của ngành, đẩy mạnh thực hiện việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác thi hành án.

- Duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động thi hành án theo định kỳ; kiểm tra chéo nhằm kịp thời phát hiện để có biện pháp uốn nắn, xử lý những sai sót trong thi hành án. Đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những nơi có đơn thư khiếu nại kéo dài, có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực.

- Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công minh, minh bạch, dễ phát sinh tiêu cực trong thi hành án. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây phiền hà và hành vi tiêu cực khác của chuyên viên, công chức thi hành án dân sự.

- Thực hiện nghiêm việc quy trách nhiệm liên đới của Thủ trưởng cơ quan thi hành án để xảy ra việc chấp hành viên, cán bộ thi hành án thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của đương sự trong thi hành án.

- Tập trung công tác cán bộ và tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ của ngành thi hành án, phấn đấu năm 2009 bổ nhiệm đủ các chức danh Phó Trưởng thi hành án các huyện còn thiếu và các chức danh khác theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã ban hành.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2009 và quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

- Căn cứ chỉ tiêu chung của ngành và đơn vị đã đề ra, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh phát động phong trào thi đua đến từng chấp hành viên, cán bộ thi hành án và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với người có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án.

2. Về công tác chuyên môn:

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo nghiệp vụ, tập trung công tác tổ chức rà soát, phân loại án và tiếp tục tham mưu Giám đốc Sở Tư Pháp, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh  tiếp tục mở các đợt thi đua cao điểm trong thi hành án dân sự của năm 2009.

- Thi hành án tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan thi hành án tập trung rà soát, phân loại án, thống kê những bản án, quyết định tuyên không rõ, có vi phạm và giải quyết quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm bớt án tồn đọng, phấn đấu cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu trên 70% về việc và 55% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.

- Tăng cường và phát động nhiều đợt thi đua trong năm nhằm giảm lượng án tồn đọng từ 10-15%.

3.Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo việc phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, xác minh những vụ việc tồn động, bức xúc kéo dài là do nguyên nhân chủ quan hay khách quan?. Để từ đó đề ra những biện pháp giải quyết dứt điểm đối với từng vụ việc cụ thể. Tránh tình trạng giải quyết qua loa, đại khái hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Khi giải quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng nội dung khiếu nại, tố cáo, phải xác minh làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ việc trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại. Xử lý nghiêm những vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Bên cạnh đó, Phú Yên còn hoạch định nhiều phương hướng và đưa ra nhiều mô hình thi đua mang tính đột phá nhằm đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn công tác thi hành án dân sự.

Lê Lanh