THADS tỉnh Quảng Ngãi đánh giá tổng kết công tác thi hành án dân sự quí I năm 2009 và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2009

12/02/2009
Vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo nhằm đánh giá tổng kết công tác Thi hành án dân sự Quí I năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự Quí II năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.


 Tại Hội buổi trực báo, ông Phan Tấn Nộ - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, chủ trì đã đánh giá sơ bộ về công tác thi hành án dân sự Quí I năm 2009: Quí I năm 2009, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã thụ lý tổ chức thi hành án là 3.447 việc; đã uỷ thác thi hành án 16 việc, số việc còn phải thi hành án là 3.411 việc (trong đó: số việc có điều kiện thi hành án là 2.357 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành án là 1.074 việc); đã giải quyết xong 1.142 việc (trong đó thi hành xong hoàn toàn là 688 việc); tương ứng với tổng số tiền phải thi hành án là 85.523.584.000 đồng; đã uỷ thác 357.574.000 đồng; còn phải thi hành án là 85.166.010.000 đồng (trong đó số tiền có điều kiện thi hành án là 31.760.509.000 đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành án là 53.405.501.000 đồng); đã giải quyết xong 12.344.619.000 đồng (trong đó thực thu là 10.176.780.000 đồng). Nhìn chung, số việc và tiền thi hành án thụ lý và giải quyết được đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc tổ chức thi hành án trong toàn tỉnh vẫn chưa đạt cao theo chỉ tiêu thi đua mới mà Bộ Tư pháp giao cho tỉnh Quảng Ngãi. Do vậy, yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố cần phải có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo cho chấp hành viên và cán bộ, công chức tại đơn vị mình nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự; đồng thời phải năng động, nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp đối với lĩnh vực Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã phân công cho Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự tỉnh triển khai một số nhiệm vụ công tác trong thời gian đến như: Triển khai kế hoạch số 07/KH-THA ngày 20/01/2009 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị Quyết của Quốc Hội về thi hành Luật thi hành án dân sự; triển khai kế hoạch số 08/KH-THA ngày 20/01/2009 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh về phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; Phát động phong trào thi đua năm 2009 đến các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh và yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành  phố đăng ký giao ước thi đua.

Ngoài ra, tại buổi trực báo, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và các bộ phận chuyên môn của các Phòng, đơn vị thuộc Thi hành án dân sự tỉnh đã giải đáp một số vướng mắc về nghiệp vụ của cán bộ, chấp hành viên các Thi hành án dân sự huyện, thành phố.

Phạm Huy Ân