Cục Thi hành án dân sự - Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

10/01/2023
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kế hoạch công tác, ngày 06/01/2023, Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Phan Thị Mai Thảo - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh
 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Cục đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cục; đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2023; đồng chí Vũ Hồng Quân - Phó trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; đồng chí Đào Hải Hà - Kế toán HCSN trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2022 của cơ quan và của Công đoàn Cục...

Hội nghị đã được nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn từ cán bộ, công chức, người lao động trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở, chủ yếu xoay quanh các vấn đề: chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức cán bộ... Các ý kiến cơ bản đều đồng tình với các báo cáo trình tại Hội nghị, đồng thời bổ sung các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm tới.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Nam - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công các Quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Thi hành án dân sự và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, đồng chí Cục trưởng và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cục đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn Cục. 
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác Công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên Công đoàn tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực vận động công chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… Đồng chí mong rằng, với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, cơ quan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
Cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự đã công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ, cụ thể:  Chuyển ngạch thư ký THA đối với đồng chí Ngô Thị Lan - Phụ trách kế toán nghiệp vụ Cục THADS tỉnh và điều động đến công tác tại Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; điều động đồng chí Nguyễn Thị Ánh - Thủ kho, thủ quỹ của Cục đến công tác và bổ nhiệm phụ trách kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phụ trách kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đến nhận công tác và bổ nhiệm phụ trách kế toán nghiệp vụ Cục THADS tỉnh; điều động đồng chí Duy Thị Thuý - Thủ kho, thủ quỹ Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đến nhận nhiệm vụ thủ kho, thủ quỹ Cục THADS tỉnh.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự