Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

10/01/2023
Ngày 06/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác tổ chức thi hành án dân sự năm 2022, xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2023.
 

Trong năm công tác 2022, Chi cục tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận cùng sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn quận, Chi cục đã được kiện toàn về mọi mặt. Tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 
Tổng số việc phải giải quyết là 4.402 việc tương ứng với số tiền 2.365.693.018 nghìn đồng. Trong đó, số thi hành xong là 2.123 việc với số tiền 469.393.146 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 82.57% về việc và 52.80% về tiền, tăng 20.65% về việc và 7.75% về tiền so với năm 2021 (vượt 1.07% về việc và 12.7% về tiền so với chỉ tiêu được Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh giao năm 2022).
 
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải thi hành loại này là 3.343 việc, tương ứng với số tiền là 193.372.242 nghìn đồng. Kết quả đã thi hành được 2.003 việc thu được số tiền là 143.135.450 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 90.55% về việc và 91.81% về tiền, tăng 19.01% về việc và 13.55% về tiền so với năm 2021.
 
Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải thi hành loại này là 253 việc, tương ứng với số tiền là  873.125.719 nghìn đồng. Kết quả đã thi hành được 16 việc thu được số tiền là 92.259.603 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 22.86% về việc và 40.77% về tiền, tăng 7.71% về việc và 0.5% về tiền so với năm 2021.
 
Như vậy, công tác tổ chức THADS trong năm 2022 của Chi cục có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2021. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành đều cao hơn năm trước. Chi cục đã tổ chức thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự.
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Phong Hóa - Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Tân Bình đã ghi nhận sự cố gắng phấn đấu và những kết quả đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó đồng chí đã thẳng thắn, khách quan nhìn nhận, đánh giá và yêu cầu của tập thể công chức, người lao động đơn vị nghiêm túc, nhanh chóng khắc phục các thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, kiểm sát, thanh tra; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, đảm bảo đoàn kết nội bộ đơn vị; tiếp tục xây dựng môi trường đổi mới, sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
 
Cũng trong Hội nghị, Chi cục đã triển khai Quyết định số 2800/QĐ-CCTHADS ngày 30/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục năm 2023 và Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các Chấp hành viên, công chức đơn vị năm 2023, trong đó xác định rõ 07 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Qua hội nghị, tập thể công chức, người lao động Chi cục đã thể hiện tinh phần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2023.
Đậu Văn Cần