Thái Nguyên: tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

12/01/2023
Chiều ngày 09/01/2023, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
 

Hội nghị nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 03 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác 9 tháng năm 2023 do đồng chí Phó Cục trưởng Trần Bình trình bày và quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 03 tháng năm 2023, các cơ quan THADS trong tỉnh thụ lý 5.713 việc với số tiền 1.153 tỷ 467 triệu 596 nghìn đồng, số thụ lý mới tăng 497 việc (25,74%) với số tiền 89 tỷ 423 triệu 948 nghìn đồng (65,45%) so với cùng kỳ năm 2022, đã giải quyết xong 1.691 việc, tăng 314 việc (22,80%) với số tiền 42 tỷ 839 triệu 553 nghìn đồng, tăng 9 tỷ 960 triệu 127 nghìn đồng (tăng 30,29%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 49,90% về việc và 14,50%; về án tín dụng, ngân hàng, số việc phải thi hành 175 việc với số tiền 602 tỷ 939 triệu 108 nghìn đồng (chiếm 3,06% về việc và 52,27% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành), đã thi hành 8 việc với số tiền 22 tỷ 160 triệu 490 nghìn đồng, tăng 1 tỷ 498 triệu 589 nghìn đồng (7,25%), đạt tỷ lệ 8,60% về việc và 11,77% về tiền, so với cùng ký năm 2022 tăng 1,02% về việc và 0,1% về tiền; các mặt công tác khác tiếp tục được quan tâm thực hiện.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 03 tháng năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ thi hành xong một số đơn vị, chấp hành viên còn thấp, các sai sót, vi phạm được chỉ ra qua công tác tự kiểm tra còn lặp lại nhiều lần. Để triển khai các giải pháp thực hiện công tác Quý II/2023, Hội nghị đã thảo luận đưa ra những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án tín dụng – ngân hàng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng – kinh tế, xử lý tiền tồn Trại giam, án có điều kiện thi hành trên 01 năm.
 
 

Kết luận Hội nghị đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh, tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan THADS thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như:
 
Tiếp tục đôn đốc triển khai các nhiệm vụ công tác nhằm tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao; xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 đảm bảo quy định, đề ra các giải pháp để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị năm 2023.
 
Tăng cường, nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện thường xuyên  việc tự kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS. Thực hiện nghiêm, đầy đủ công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý triệt để, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở đảm bảo đúng quy định, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.
 
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các hiện tượng gây phiền hà, nhũng nhiễu, chủ nghĩa cá nhân trong thi hành nhiệm vụ; làm tốt công tác giám sát, kiểm soát công chức, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động, thường xuyên chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực, nhận diện nguy cơ tham nhũng ở từng vị trí việc làm tại đơn vị để chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các vi phạm.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên đôn đốc, rà soát, bồi dưỡng, uốn nắn công chức, Chấp hành viên nhằm kịp thời phát hiện và hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm do lỗi chủ quan; kịp thời hướng dẫn Chấp hành viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
 
Đảm bảo các điều kiện cần thiết để công chức, người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Ngành và của Tỉnh; phân công công chức trực đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan trong suốt thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động diễn ra thuận lợi, thông suốt. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, trật tự xã hội, công chức không đi lễ, hội trong ngày làm việc và không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động vui chơi, lễ hội.
 
Tích cực tham gia các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên (01/7/1993 – 01/7/2023) nhằm ôn lại truyền thống của các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên và các thế hệ đã và đang công tác.
Nguyễn Ngọc Anh
Văn phòng Cục THADS tỉnh