Kiểm tra thi hành án dân sự với việc giải quyết việc thi hành án tồn

Thi hành án dân sự là hoạt động quan trọng nhằm đưa bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Toà án hoặc Trọng tài thi hành trong thực tế, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh giải quyết vụ việc thi hành án dân sự tồn đọng: Chuyện cũ cho năm mới

Thi hành dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng phải được thi hành ngay đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng thực tế lượng án chưa được tổ chức thi hành dứt điểm vẫn rất lớn. Vì thế, tìm ra nguyên nhân, giải pháp để đẩy mạnh giải quyết các vụ việc thi hành án, nhất là thi hành án dân sự (THADS) tồn đọng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngành Tư pháp nói chung, các cơ quan quản lý THADS và cơ quan THADS nói riêng khi bước vào năm 2008.

Nên quy định cơ quan thi hành án được thu phí đấu giá tài sản

Hiện nay, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính. Trong hoạt động thi hành án dân sự, nhiều trường hợp cơ quan thi hành án phải xử lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá.

Việc thi hành án chuyển kỳ sau - thực trạng và biện pháp giải quyết

Thi hành án nói chung, thi hành án dân sự nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm khôi phục và bảo vệ các quan hệ xã hội bị xâm hại. Do đó, thi hành dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay trên thực tế có một ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Cần hướng dẫn thêm về trả đơn yêu cầu thi hành án

Điều 29 Pháp lệnh thi hành án dân sự (số 13/2004 ngày 14/01/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội - sau đây xin gọi tắc là Pháp lệnh) quy định : “Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án có quyền trả lại đơn yêu cầu thi hành án và bản án, quyết định của Toà án cho người được thi hành án trong trường hợp có quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có căn cứ xác định người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án.”

Cần coi trọng công tác vận động, thuyết phục trong thi hành án dân sự

Hoà giải là nguyên tắc bắt buộc trong tố tụng dân sự, thể hiện sự tôn trọng quyền tự thoả thuận giữa các được sự. Trong thi hành án (THA) dân sự, không có quy định hoà giải là thủ tục bắt buộc, tuy nhiên trên thực tế, công tác vận động, thuyết phục lại được các cơ quan thi hành án rất coi trọng, đặc biệt trong các vụ án có tính chất phức tạp.

Uỷ ban nhân dân cấp xã với công tác thi hành án dân sự

Từ việc nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành, tôi nhận thấy trong công tác thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân cấp xã tham gia với tư cách là cơ quan phối hợp, giúp cơ quan thi hành án dân sự, chứ không phải là cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc thi hành án. Trách nhiệm tổ chức thi hành các quyết định thi hành án dân sự thuộc về cơ quan thi hành án dân sự. Tuy nhiên, với công tác thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân cấp xã cần chú trọng thực hiện những công việc cơ bản sau đây:

Nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) được quy định nhiều tại Điều 123, 124 của Hiến pháp năm 1992, khoản 3 Điều 117 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 và nhiều văn bản pháp luật khác. Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn trong nhiều lĩnh vực công tác, trong đó có công tác thi hành án hình sự.

Nên đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng các vụ việc cưỡng chế thi hành án

Thi hành án dân sự là một trong những lĩnh vực rất phức tạp, không chỉ liên quan đến người phải thi hành án mà cả đổi với người được thi hành án, với sự nghiêm minh tính hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. Trong thời gian qua công tác thi hành án dân sự gặp rất nhiều khó khăn, án tồn đọng nhiều, hiệu quả thi hành án còn thấp.

Cần biết điểm dừng trong khiếu nại về thi hành án dân sự

Có thể nói giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự là loại khiếu nại phải giải quyết nhiều và phức tạp, kéo dài nhất trong các khiếu nại về tư pháp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết khiếu nại về thi hành án trở thành phức tạp, kéo dài, trong đó có nguyên nhân từ phía người khiếu nại mặc dù đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật nhưng vẫn khiếu nại đến nhiều cơ quan, dẫn đến tốn kém tiền bạc và công sức, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước. Xin nêu một trường hợp sau đây: