Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

28/03/2023
Ngày 28/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023.