Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ”

12/07/2018
Với tinh thần tuổi trẻ Tổng cục THADS xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng văn hóa công sở; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ của các Đoàn viên, ngày 10/7/2018, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt thường kỳ với chuyên đề “Công tác đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ” 

Trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên chi đoàn Vụ Nghiệp vụ được phổ biến một số nội dung: xây dựng văn hóa công sở “mặc áo đoàn và đeo thẻ vào thứ 3 tuần đầu tiên của tháng”; tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018; tuyên truyền, vận động đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia hoạt động viết tin bài đăng cổng thông tin, chuyên mục tuổi trẻ và chuẩn bị tổ chức Lễ trưởng thành đoàn của đoàn viên Chi đoàn.
Theo đó, các đoàn viên đã đánh giá kết quả các hoạt động đã triển khai thực hiện và đề xuất các sáng kiến, giải pháp tổ chức các hoạt động trong tháng 7 năm 2018 như: Tổ chức các hoạt động tình nguyện thăm và tặng quà trẻ em tại 01 Bệnh viên tại Hà Nội; tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở; việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác, hưởng ứng phong trào bàn làm việc có cây xanh... để bảo vệ môi trường.
Đi vào nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên được tiếp cận hơn 20 tình huống nghiệp vụ điển hình được tổng hợp từ công văn xin hướng dẫn nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Tổng cục THADS, tập trung vào các nội dung (i) tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án; (ii) ra quyết định thi hành án; (iii) các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Các đoàn viên Chi đoàn phân tích nội dung từng tình huống, cách giải quyết, từ đó rút ra kinh nghiệm về cách áp dụng quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Có thể thấy, buổi sinh hoạt chuyên đề công tác Đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần khơi dậy tinh thần học hỏi, gắn kết đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nâng cao kiến thức nghiệp vụ thi hành án cho đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ.
Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ