Chào cờ sáng thứ 2, nét đẹp văn hóa của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

11/06/2018
Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Chào cờ đầu tuần trong các công sở, cơ quan đơn vị càng có ý nghĩa quan trọng tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm mỗi cán bộ, công chức, người lao động.

Thông qua lễ chào cờ đầu tuần tạo ý thức rèn luyện tác phong “công bộc” của dân, chấp hành nghiêm túc giờ giấc và tinh thần làm việc sẵn sàng, là thể hiện cụ thể hành động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần làm chuyển biến tình cảm, nhận thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với Tổ quốc trong thực thi nhiệm vụ.
Xác định chào cờ đầu tuần là một nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tinh thần “Tiến quân ca” trở thành động lực cho mỗi việc làm, mỗi hành động, là khởi đầu cho một tuần làm việc tràn đầy xung lực với tinh thần mới, khí thế mới. Ngày 4/6/2018 (thứ 2 đầu tuần) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc và hát quốc ca với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Hoạt động này đã nhanh chóng tạo hiệu ứng đối với cán bộ, công chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng lễ chào cờ đầu tuần tại cơ quan tạo nên một khí thế mới để mỗi cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt công việc của chính mình.
Việc đưa vào thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần là nét sinh hoạt văn hoá và sẽ là thường xuyên của đơn vị giúp mỗi cán bộ đảng viên, công chức, người lao động có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Hoàng Minh – VP Cục thi hành án dân sự
Chào cờ, hát quốc ca đã và đang trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, nét đẹp văn hóa của cán bộ công nhân viên Viễn thông Quảng Trị, là việc làm có ý nghĩa, thiết thực trong việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mong rằng, đây sẽ là nét đẹp văn hoá được các đơn vị khác học tập và làm theo.