Chúc mừng 72 năm Ngày truyền thỗng thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7-2018)

20/07/2018
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/72018) Báo Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Học viện Tư pháp đã đến tặng hoa chúc mừng Tổng cục thi hành án dân sự.

Lãnh đạo các đơn vị đã đánh giá cao kết quả công tác của Tổng cục thi hành án dân sự trong tham mưu, chỉ đạo, quản lý công tác thi hành án dân sự góp phần nâng cao vị thế của Hệ thống thi hành án dân tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp.
Thay mặt công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục nói riêng và toàn Hệ thống thi hành án dân sự nói chung, đồng chí Mai Lương Khôi – Quyền Tổng cục trưởng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ đối với Tổng cục thi hành án dân sự trong thời gian qua.
Võ Thu Ba