Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi chúc mừng Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

21/06/2022
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng ngày 20/6/2022, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, đồng chí Phó Tổng Cục trưởng – Nguyễn Thắng Lợi đã tới chúc mừng Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự.

Chúc mừng toàn thể công chức, phóng viên, Biên tập viên Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Đồng chí Phó Tổng Cục trưởng - Nguyễn Thắng Lợi đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự trong thời gian tới tiếp tục phát huy chức năng là kênh cung cấp thông tin chính thống của Tổng cục Thi hành án dân sự trên internet, liên kết tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự; kịp thời thông tin các nội dung công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan, tổ chức, cá nhân với mục tiêu tăng cường phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự hứa tiếp thu đầy đủ ý kiến của Phó Tổng Cục trưởng và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Tổng cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục THADS, các cộng tác viên trong việc phát triển Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sâu sát các mặt hoạt động của công tác thi hành án dân sự.


Các tin khác