Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức vòng thi thứ hai kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

05/07/2022
Ngày 5/7/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức vòng thi thứ hai của kỳ thi tuyển công chức năm 2021 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn.


Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 trải qua hai vòng thi, vòng thứ nhất được tổ chức ngày 10/5/2022, Tham dự kỳ thi có 1820 thí sinh trong toàn quốc, trong đó, tại khu vực thi miền Bắc (các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra) là 789 thí sinh, tại khu vực thi miền Nam là 1031 thí sinh. Các thí sinh tham gia thi tuyển phải thực hiện các bài thi trắc nghiệm gồm 3 phần thi: kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học.
Vòng thi thứ hai thi diễn ra đồng thời trong cùng một ngày 05/7/2022 tại hai điểm thi Hà Nội (Trường Đại học Luật Hà Nội) và thành phố Hồ Chí Minh (Phân viện Hành chính quốc gia). Tại vòng thi thứ hai kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 có 936 thí sinh trong toàn quốc sau khi đã vượt qua vòng thi thứ nhất, trong đó, tại khu vực thi miền Bắc (các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra) là 424 thí sinh, tại khu vực thi miền Nam (các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào) là 512 thí sinh. Các thí sinh tham gia thi tuyển vòng hai phải thực hiện bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (thí sinh không được sử dụng tài liệu).
Để phục vụ tốt cho vòng thi tuyển thứ hai, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học luật Hà Nội Phân viện Hành chính quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ kỳ thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia làm bài thi.
Công tác tổ chức thi được Hội đồng thi tuyển công chức triển khai chặt chẽ, đúng quy định, các thí sinh tham gia dự thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi.
Lê Văn Trí - VPTCTHADS