Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Nam

19/03/2024


Ngày 15/3/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, nắm bắt tình hình kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam gồm tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Chi cục Thi hành án dân sự, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thi hành án thấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 05 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương kết quả đạt được 05 tháng đầu năm 2024. Đơn vị đã thi hành xong tăng 718 việc (tăng 32,31%) và tăng trên 17 tỷ đồng (tăng 20,54%) so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, trong 05 tháng đầu năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam không phát sịnh vụ việc liên quan đến công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính; không có công chức bị xử lý kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo; đội ngũ công chức lãnh đạo ổn định, được kiện toàn cơ bản đầy đủ; Cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 gồm: Tự kiểm tra; Kiểm tra nội bộ tại Cục; Kiểm tra các Chi cục; thực hiện tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, các mặt công tác khác như văn phòng, tài chính - kế toán đáp ứng yêu cầu và ngày càng đi vào nề nếp… đặc biệt đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự. Phó Tổng cục trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đang phải đối mặt trong bối cảnh khối lượng việc, tiền tăng cao (tổng số án phải thi hành về việc xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố; về tiền xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố) nhưng số lượng biên chế thường xuyên bị cắt giảm theo chủ trương chung. 
Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, như: kết quả Thi hành án dân sự của đơn vị đang có dấu hiệu chững lại, đi xuống, đặc biệt là kết quả về tiền mới chỉ đạt tỷ lệ 2,12% (giảm 0,04%) so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố, còn thiếu 44,53% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 46,65%. Số việc chuyển kỳ sau còn nhiều và tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 (Số việc chuyển kỳ sau 6.393 việc, tăng 1.319 việc (tăng 26,00%) so với cùng kỳ năm 2023; Số tiền chuyển kỳ sau 6.222 tỷ 772 triệu 850 nghìn đồng, tăng 1.331 tỷ 740 triệu 723 nghìn đồng (tăng 27,23%) so với cùng kỳ năm 2023). Nếu không có giải pháp quyết liệt, đơn vị sẽ khó có thể hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Công văn số 693-CV/BCSĐ, Phó Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam lưu ý tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 16/2021/QH15, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương giao.
- Thường xuyên rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trên cơ sở đó bám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục.
- Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết án của Chấp hành viên, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ Chấp hành viên hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo Cục cần chủ động báo cáo lãnh đạo Tổng cục, đề xuất phương án giải quyết đối với những vụ án lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc.
- Trưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh phát sinh các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp.
- Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó, chú trọng việc tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND, các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THAHC, theo dõi THAHC trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính để cấp có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp và xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về thu, chi tài chính trong thi hành án, bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra sai sót, thất thoát. Kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất, nhập kho, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn kho, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ. Chủ động rà soát vật chứng còn tồn đọng để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.
- Tích cực tranh thủ thủ sự lãnh đạo, chỉ đao của cấp ủy, UBND, Ban chỉ đạo thi hành án các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn.
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo thực hiện hết trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự.
2. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
- Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
- Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát kỹ kết quả tự kiểm tra, sắp xếp hồ sơ đảm bảo khoa học, thống nhất và đúng quy định, trường hợp cần thiết, chỉ đạo kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo một số đơn vị trực thuộc.
- Đối với công tác đảng, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Đối với những nội dung chưa rõ, có khó khăn vướng mắc đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục tổng hợp, có văn bản báo cáo Tổng cục để thống nhất hướng dẫn chung trong toàn Hệ thống./.
Vụ TCCB