Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

04/03/2024
Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng và đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng TrịTại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đạt được trong 4 tháng đầu năm 2024, cụ thể:
- Về việc  đã thi hành xong 1.093 việc (chiếm 48,5% so với số có điều kiện thi hành, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023).
- Về tiền, thi hành xong 93.794.935.000 đồng (chiếm 9,2% so với số có điều kiện thi hành, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2023).
Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác khác phải kể đến như: công tác quyết định về thi hành án, về xác minh phân loại điều kiện thi hành án, về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo...
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã nêu, phân tích một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết đối với một số Vụ án tuyên không rõ, khó thi hành cần được Tổng cục Thi hành án dân sự và Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã thông tin đến lãnh đạo, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, cung cấp thông tin một số văn bản mới của Đảng, của Pháp luật về công tác cán bộ, đồng chí cũng yêu cầu Cục sớm tiếp cận, nghiên cứu, triển khai áp dụng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Tổng Cục trưởng đề nghị lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung xử lý thu hồi tài sản trong các vụ án, các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đối thoại với nhân dân, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, đối với những đề xuất kiến nghị của Cục đồng chí Phó Tổng cục trưởng ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện.
Lê Văn Trí – Vụ TCCB Tổng cục THADS