Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

19/03/2024Ngày 15/3/2024, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS; lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Nam, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2024 của đơn vị, trong đó ghi nhận đã thi hành xong 826 việc, đạt tỷ lệ 49,25% và 39.035.060.000 đồng về tiền, đạt tỷ lệ 3,68%. Các công tác khác như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đã được giải quyết, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh Hà Nam báo cáo còn vướng mắc một số vấn đề dẫn đến công tác THADS 05 tháng đầu năm 2024 chưa đạt được kết quả mong muốn như: Số việc và giá trị mới thụ lý tăng chủ yếu là vụ việc liên quan đến án kiện đòi nợ, án tín dụng ngân hàng mất nhiều thời gian giải quyết; Số việc án ma túy chưa thi hành dứt điểm do người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản, chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án;… Công tác triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS cơ bản đang được thực hiện, các lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc đều nhận thức rõ được sự quan trọng của công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, việc triển khai công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS, ý kiến phát phiểu của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quang Thái đã có ý kiến:
- Thời gian qua Cục THADS tỉnh Hà Nam đã triển khai công việc khá bài bản, bám sát yêu cầu của Tổng cục. Trong bối cảnh Hà Nam là đơn vị có lượng án vừa phải, tuy nhiên biên chế năm vừa qua cũng bị cắt giảm, Cục THADS tỉnh Hà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ tối đa sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, sự phối hợp có hiệu quả của các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh nên công tác THADS tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Tổng cục THADS ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Hà Nam. Bên cạnh kết quả đạt được, các cơ quan THADS tỉnh Hà Nam vẫn còn những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, chưa có đột phá về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, THAHC: Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 27/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026...
- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, chính quyền địa phương đề ra, trong đó lưu ý Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-BTP ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023, Quyết định số 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2024; Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024.

- Thực hiện nghiêm Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cá sự đảng Bộ Tư pháp. Yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Nam chủ động thực hiện và chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực như: Bán đấu giá tài sản; thu, chi thi hành án; quản lý biên lai, vật chứng; vụ việc THADS có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong. Đảm bảo công tác kiểm tra và tự kiểm tra được thực hiện thực chất, không qua loa, hình thức, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai sót từ sớm, từ xa, xem xét xử lý, kiến nghị biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố ý để xảy ra sai phạm.
                                                                      Quỳnh Anh – Vụ Tổ chức cán bộ


Các tin khác