Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

09/05/2024


Ngày 09/5/2024, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực đã thay mặt Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Long Biên về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc về phía các cơ quan Trung ương có các đồng chí Trần Phụng Vương - Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra III, Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Tạ Thị Hồng Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát Thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện Vụ Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Về phía các cơ quan của thành phố Hà Nội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND Thành phố.
Về phía UBND quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên và đại diện các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND, Chi cục THADS, Thanh tra quận và các phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển quỹ đất và các đồng chí Chủ tịch UBND một số phường trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lực nêu rõ, công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính ngày càng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị đại biểu Quốc hội. Năm 2018 và năm 2022, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND. Theo số liệu thống kê về công tác thi hành án hành chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng các bản án hành chính phải thi hành cao nhất cả nước, trong đó, UBND quận Long Biên là địa phương đứng đầu về số lượng các bản án hành chính chưa được thi hành xong trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm hơn 1/3 về số lượng các bản án hành chính chưa được thi hành xong. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024, Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-BTP ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), để nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại thành phố Hà Nội nói chung, quận Long Biên nói riêng, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi làm việc với UBND quận Long Biên nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn quận Long Biên, trong đó làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm dẫn đến bản án chưa được thi hành xong và giải pháp để giải quyết dứt điểm vụ việc.   
 

Trên cơ sở báo cáo, giải trình và ý kiến phát biểu của đại diện UBND quận Long Biên; ý kiến của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ý kiến trao đổi của đại diện các sở, ban, ngành có liên quan của UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Lực đề nghị UBND, Chủ tịch UBND quận Long Biên: (i) Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan cấp trên về việc chấp hành pháp luật TTHC, đặc biệt là quy định về tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa, cũng như chấp hành nghiêm pháp luật về THAHC; (ii) Có giải pháp chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành các quyết định hành chính, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành quyết định hành chính làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện hành chính; (iii) Đề cao trách nhiệm trong việc tham gia đối thoại, tham dự các phiên tòa giải quyết đối với các quyết định hành chính bị khởi kiện. Nhìn nhận việc đối thoại là cơ hội để giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất, chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quyết định hành chính ngay khi có phát hiện vi phạm làm căn cứ để Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án; (iv) Đối với các bản án hành chính chưa thi hành xong, về nguyên tắc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, trước hết phải được các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, do đó, đề nghị chỉ đạo có giải pháp, kế hoạch, lộ trình tổ chức thi hành án, nhất là các bản án đã kéo dài nhiều năm. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Lực đề nghị UBND thành phố Hà Nội với trách nhiệm cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của UBND, Chủ tịch UBND cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có UBND quận Long Biên; sớm có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể và chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương có ý kiến hướng dẫn đối với những nội dung phản ánh, xin ý kiến của UBND quận Long Biên.
Bên cạnh đó, đề góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Lực cũng đề nghị Tòa án nhân dân thành phố từ thực tiễn xét xử các vụ án hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, địa bàn quận Long Biên nói riêng, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn xét xử đối với các vụ án hành chính trên địa bàn để đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến hoạt động thi hành án hành chính, bảo đảm việc thi hành án, quyết định kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật, tăng cường kiến nghị người phải thi hành án hành chính, cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án hành chính để có biện pháp chỉ đạo tổ chức thi hành nghiêm bản án. Đối với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đồng chí Phó Tồng cục trưởng yêu cầu đơn vị thực hiện và chỉ đạo thực hiện theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt, có hiệu quả các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, thực hiện tốt công tác thống kê, theo dõi, tổng hợp về kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn, góp phần giúp Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tham mưu giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính/..
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự