Tổng cục Thi hành án dân sự gặp mặt cộng tác viên Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự năm 2012

11/12/2012
Ngày 07/12/2012, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thừa ủy quyền của Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự đã tổ chức gặp mặt cộng tác viên Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Trang thông tin), chính thức ra mắt Trang thông tin; tổng kết hoạt động của Trang thông tin kể từ khi chính thức tiếp nhận từ Cục công nghệ Thông tin - Bộ Tư pháp (tháng 2 năm 2012); tăng cường mối quan hệ giữa Tổ biên tập của Trang thông tin với đội ngũ cộng tác viên và đầu mối cung cấp thông tin; trao đổi kinh nghiệm viết tin, bài và những kỹ năng, yêu cầu khi cung cấp thông tin cho Trang thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin trong thời gian tới.


Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Kim Phương Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự, đồng chí Hoàng Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự - Tổ phó Tổ biên tập Trang thông tin thi hành án dân sự, đồng chí Cao Thị Hường Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Chi cục trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lãnh đạo một số Cục Thi hành dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Báo pháp luật Việt Nam và các cộng tác viên của Trang thông tin.

 

 

Tại Hội nghị, sau báo cáo của đồng chí Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự về tình hình hoạt động của Trang thông tin kể từ ngày tiếp nhận, nhiều đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng tin, bài viết để nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Quang Vinh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định sau khi đánh giá tác động, tầm ảnh hưởng của Trang Thông tin đến việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự đã đề xuất ý kiến đóng góp cụ thể về việc phát triển Trang thông tin như: các bài viết trên Trang thông tin cần sâu sắc hơn, có chủ đề hàng tháng, quý, năm và thông báo cho các địa phương để tập trung viết. Ngoài ra một số đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự khác như đồng chí Phạm Hồng Đức – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Sơn Duy Oai, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Minh Tuấn Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, đồng chí Ngô Đình Hoàng Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa... cũng đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Trang thông tin và đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin: xây dựng chế độ đãi nghộ cho cộng tác viên, đầu mối cung cấp thông tin (cấp thẻ hoặc Giấy chứng nhận cộng tác viên; phụ cấp cho cộng tác viên), thường xuyên tổ chức gặp mặt cộng tác viên, biên tập viên; tập huấn về kỹ năng viết tin, bài cho Trang thông tin; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng độc lập cho Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự nói riêng và ngành Thi hành án dân sự nói chung; thường xuyên cử phóng viên của Trang thông tin về địa phương viết tin, bài; tổ chức viết tin bài phản ảnh, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ảnh chưa chính xác về hoạt động thi hành án dân sự; mở rộng đối tượng phục vụ đến người dân và doanh nghiệp; nâng cao số lượng, chất lượng các bài viết liên quan đến nghiên cứu trao đổi; giao chỉ tiêu viết bài cho các địa phương....

 

 

Tại Hội nghị, phóng viên Ngọc Quý đại diện Báo Pháp luật Việt Nam đánh giá, Trang thông tin trong thời gian qua đã có những chuyển biến lớn về nội dung và hình thức. Nhưng một số nội dung phản ánh chưa sâu sắc, chủ yếu là các hoạt động của địa phương chưa nhìn nhận các sự kiện dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Nguyên nhân của việc này là do thành viên Tổ biên tập hầu hết làm kiêm nhiệm; chưa có bộ máy hoàn chỉnh để vẫn hành Trang thông tin; cộng tác viên ở địa phương hầu hết cũng kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng viết tin, bài, nên chất lượng bài viết chưa cao, chưa biết cách thể hiện ý tưởng bài viết. Do đó, cần thường xuyên tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cần mời nhà báo có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy.  

 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự, thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Kim Phương đã phát biểu tổng kết, bế mạc Hội nghị. Theo đó, để phục vụ có hiệu quả việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; tạo kênh thông tin và diễn đàn để cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, các bạn độc giả trao đổi về những vẫn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự; phản ánh đầy đủ, kịp thời, sống động về các hoạt động của ngành Thi hành án dân sự và ngành Tư pháp. Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận và nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cụ thể hoá vào quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê


Các tin khác