Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thi hành án dân sự năm 2012

05/01/2012
Ngày 04/01/2012, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác THADS năm 2012. Tham dự Hội nghị có Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và cán bộ thi hành án của Cục THADS tỉnh. Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên của Chi cục THADS các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Võ Văn Tuấn - Cục trưởng cục THADS tỉnh, 02 đồng chí Phó Cục trưởng - Đặng Văn Hùng và Tống Minh Lý.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Vì thế, các đại biểu tham dự Hội nghị phải tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn đóng góp những ý kiến thiết thực vào các chuyên đề công tác, để pháp luật về THADS ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn thi hành án, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Hội nghị đã triển khai, phổ biến các chuyên đề về công tác THADS năm 2012, gồm: Những điểm mới cơ bản về việc thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo Luật tố tụng hành chính; Dự thảo kế hoạch trọng tâm công tác THADS năm 2012 của ngành THADS tỉnh Kon Tum; Báo cáo sơ kết hai năm thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu tổ chức THADS năm 2011, dự kiến giao chỉ tiêu năm 2012 của Tổng cục THADS; Báo cáo tình hình thực hiện qui trình hướng dẫn nghiệp vụ THA trong nội bộ ngành THADS của Tổng cục THADS; Báo cáo tình hình thực hiện qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS theo Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC của Tổng cục THADS.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ trình bày các chuyên đề về công tác THADS, Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Kon Tum phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao để công tác THADS ngày càng đạt hiệu quả. Công tác THADS là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, do vậy, những người làm công tác THADS không những phải thông hiểu pháp luật THADS mà còn phải hiểu biết sâu rộng các ngành luật khác để áp dụng vào thực tiễn thi hành án.

Phạm Công Ý