Quảng Ngãi: Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008; tổng kết công tác THADS năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

05/01/2012
Thực hiện Chủ trương của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS về sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS; đồng thời thực hiện Công văn số 3815/TCTHADS-VP ngày 27/10/2011 của Tổng cục THADS; Công văn số 3598/UBND-NC ngày 12/12/2011 và Công văn số 939/VP-NC ngày 21/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS và triển khai công tác THADS năm 2012; sáng ngày 04/01/2012, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS năm 2008; tổng kết công tác THADS năm 2011 và triển khai công tác năm 2012.


Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quý Tỵ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Khoa – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Minh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đại diện Lãnh đạo các sở, phòng, ban, Chủ tịch UBND và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi báo cáo sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS; tổng kết công tác THADS năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Theo báo cáo, trong 02 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý 10.281 việc (trong đó: Số việc năm trước chuyển sang 4.452 việc; Số việc thụ lý mới 5.829 việc); Số việc đã ủy thác 130 việc; Số việc phải thi hành 10.151 việc (trong đó: Số việc có điều kiện thi hành 6.892 việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành 3.259 việc); tương ứng với tổng số tiền thụ lý 371.231.888.000 đồng (trong đó: Số tiền năm trước chuyển sang 198.324.610.000 đồng; Số tiền thụ lý mới 172.907.278.000 đồng); Số tiền đã ủy thác 6.196.391.000 đồng; Số phải thi hành 365.035.497.000 đồng (trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành 97.922.084.000 đồng; Số tiền chưa có điều kiện thi hành 267.113.413.000 đồng). Đã thi hành xong tổng cộng 6.139 việc (trong đó: thi hành xong hoàn toàn 5.377 việc; đình chỉ 214 việc; thi hành đều 548 việc), tỷ lệ thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành đạt 89% (6.139 việc/6.892 việc), vượt 09% so với mức sàn chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao hàng năm; tương ứng với số tiền đã thi hành xong là  70.536.473.000 đồng (trong đó: thực thu là 55.121.872.000 đồng, đình chỉ: 15.028.446.000 đồng, miễn, giảm: 386.155.000 đồng), tỷ lệ thi hành xong về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành đạt 72% (70.536.473.000 đồng /97.922.084.000 đồng), vượt 12% so với mức sàn chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao hàng năm.

Riêng năm 2011, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý 5.189 việc (trong đó: Số việc năm trước chuyển sang 2.212 việc; Số việc thụ lý mới 2.977 việc); Số việc đã ủy thác 69 việc; Số việc còn phải thi hành 5.120 việc (trong đó: Số việc có điều kiện thi hành 3.450 việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành 1.670 việc); đã thi hành xong tổng cộng 3.061 việc (trong đó: thi hành xong hoàn toàn 2.805 việc; đình chỉ 66 việc; thi hành đều 190 việc), tỷ lệ thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành đạt 89%, vượt 05% chỉ tiêu ngành cấp trên giao (chỉ tiêu  ngành giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 84% về việc). Tương ứng với tổng số tiền đã thụ lý là 206.945.276.000 đồng (trong đó: Số tiền năm trước chuyển sang 129.942.542.000 đồng; Số tiền thụ lý mới 77.002.734.000 đồng); Số tiền đã ủy thác 5.074.622.000 đồng; Số tiền phải thi hành 201.870.654.000 đồng (trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành 61.290.722.000 đồng; Số tiền chưa có điều kiện thi hành 140.579.932.000 đồng); đã thi hành xong tổng cộng 43.684.382.000 đồng (trong đó thực thu 29.666.588.000 đồng; đình chỉ 13.788.968.000 đồng; miễn, giảm 228.826.000 đồng), tỷ lệ thi hành xong về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành đạt 71%, vượt 08% chỉ tiêu do ngành cấp trên giao (chỉ tiêu ngành giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 63% về tiền).

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác THADS và hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp được thực hiện tốt, đã nâng cao hiệu quả công tác THADS, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ, sau thời gian thực hiện Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã cho thấy một số bất cập của Luật THADS với các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật đặc xá… gây ra những khó khăn nhất định cho quá trình tổ chức thi hành án.  Do vậy, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất cho quá trình tổ chức thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trần Quang Nam – Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh triển khai Kế hoạch công tác THADS năm 2012 và các báo cáo chuyên đề của các Chi cục THADS các huyện, thành phố như: Chuyên đề về thực trạng công tác cưỡng chế, kê biên và xử lý tài sản; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số giải pháp khắc phục. Chuyên đề về áp dụng biện pháp bảo đảm THADS; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Chuyên đề về kết quả Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác THADS của Chi cục THADS huyện Bình Sơn. Chuyên đề về công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp khắc phục…

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, cũng như đóng góp của ngành THADS cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những thành tích mà ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến như: số án còn tồn đọng chưa thi hành được vẫn còn nhiều; việc rà soát, phân loại án để có kế hoạch tổ chức thi hành án chưa đảm bảo tính chính xác cao; tỷ lệ việc và tiền phải thi hành án có điều kiện thi hành còn thấp so với tổng số lượng việc và tiền thụ lý giải quyết; công tác chấp hành kỷ cương kỷ luật của một số cán bộ chưa nghiêm…Vì vậy, để công tác THADS trong năm 2012 và những năm tiếp theo chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao nhất, đồng chí đề nghị ngành THADS tỉnh nhà cần tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm giảm mạnh án tồn đọng, tập trung chỉ đạo và thực hiện phân loại chính xác số án có và chưa có điều kiện thi hành; cần có sự đột phá, tăng cường công tác chỉ đạo nội bộ trong ngành; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên, của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan với hoạt động thi hành án; tiếp tục chấn chỉnh nhận thức trong ngành, kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình; không bao che đối với những vi phạm và kiên quyết xử lý những cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Quý Tỵ , Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong năm qua và chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác THADS ở tỉnh Quảng Ngãi. Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo Cục, Chi cục phải phải tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác THADS năm 2012 của Ngành và của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ, về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, bố trí cán bộ cho phù hợp; tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Chấp hành viên làm công tác THADS; cần tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, cũng như của Cục, các Chi cục; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy và thành ủy, cũng như sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến các huyện, thành phố đối với các cơ quan Thi hành án trong công tác THADS.

Kết thúc Hội nghị, đồng Chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh và xin hứa sẽ lãnh đạo, chỉ đạo ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ công tác THADS năm 2012 đạt và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ mà Ngành cấp trên giao./.

Phạm Huy Ân