Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

06/12/2007

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có Chỉ thị  tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) Theo đó, các cơ quan THADS ở Phú Yên tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của toà án có điều kiện thi hành; phải quy định thời gian kết thúc khi giao nhiệm vụ cho cán bộ, chấp hành viên nhận việc thi hành án; tổ chức rà soát lượng án tồn đọng, tiến hành xác minh phân loại án để có cơ sở xem xét, đề nghị miễn giảm thi hành phần tiền phạt, án phí; thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh, huyện tăng cường phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể và chính quyền các cấp trong việc THADS; nghiêm cấm các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu…của cán bộ, công chức các cơ quan THADS.

Chỉ thị còn yêu cầu UBND và Ban chỉ đạo THADS cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện cho thi hành dứt điểm các vụ án tồn đọng, có tính phức tạp, kéo dài; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận án chuyển giao và đôn đốc thực hiện án có giá trị dưới 500.000 đồng…và những quy định cụ thể khác.

Huỳnh Huyện