THADS tỉnh Lào Cai: Thành lập Chi đoàn thi hành án dân sự

21/11/2008

Xét thấy sự cần thiết phải có Chi đoàn riêng để hoạt động. Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã có tờ trình xin thành lập lập Chi đoàn.Ngày 05 tháng 11 năm 2008 Ban thường vụ Đoàn khối cơ quan dân chính Đảng  tỉnh Lào Cai đã ra quyết định số 78/QĐ-ĐTN về việc thành lập Chi đoàn Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trực thuộc Đoàn khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2008 với ban chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí. 

Đến nay Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã có Chi bộ, Công đoàn, Hội chữ thập đỏ và Chi đoàn thanh niên.

A.T