Nghệ An: Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

04/11/2022
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và tháo gỡ khó khǎn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, chiều 03/11 Cục THADS Nghệ An và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành số 1370 ngày 19/8/2015 và ký kết Quy chế phối hợp mới trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục THADS Nghệ An đã báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 1370 giữa Cục THADS tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An.
Qua 7 năm thực hiện, Quy chế phối hợp liên ngành số 1370 đã phát huy hiệu quả trong việc tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, sự phối hợp của cơ quan THADS hai cấp và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Góp phần quan trọng vào kết quả chung đối với công tác THADS nói chung và thu hồi nợ xấu trong án tín dụng ngân hàng (TDNH) nói riêng.
Đặc biệt, trong những năm gần đây kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng mỗi năm thi hành xong trên 150 tỷ đồng, giúp ngành ngân hàng và các TCTD khơi thông nguồn vốn thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển.
Trong 4 năm (2019-2022) các cơ quan THADS ở nghệ An đã giải quyết xong 333 việc/588 việc có điều kiện thi hành (đạt tỉ lệ 56.6%), thi hành xong số tiền 830.828.268.000/1.290.006.219.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt tỉ lệ 64.4%); vượt so với kết quả về tỉ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng trên toàn quốc.
Bà Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được về thi hành án dân sự đối với án TDNH và mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp mới là yêu cầu khách quan hết sức cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế trong thực tiễn thi hành án đối với án TDNH. Tại Hội nghị Cục THADS Nghệ An và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh sau khi thảo luận đã thống nhất ký kết nội dung Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế số 1370 ngày 19/8/2015 với các nội dung điều chỉnh mối quan hệ phối hợp của Quy chế mới có tính cụ thể, toàn diện, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành.
Hy vọng, công tác THADS về án TDNH ở Nghệ An trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam