Sign In

Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh

18/07/2023

Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh
         Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 01/QĐ-VKS-SH ngày 26 tháng 6 năm 2023 và Kế hoạch số 02/KH-VKS-SH của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 04/8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Hinh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh.
           Đoàn kiểm sát do đồng chí Đào Vương Tuấn, Viện Trưởng làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh có đồng chí Phan Đức Thông - Chi cục trưởng, các Chấp hành viên và chuyên viên trong đơn vị. 
Thực hiện tốt Quyết định và kế hoạch của Viện Kiểm sát, Chi cục đã xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ thi hành án của Chi cục;  kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án, từng hồ sơ thi hành án của các Chấp hành viên về trình tự thủ tục thi hành án như: việc thông báo thi hành án, công tác xác minh điều kiện thi hành án; giải quyết thi hành án, cưỡng chế thi hành án, phân loại việc thi hành án, chứng từ thu, chi tiền thi hành án…v..v.
Đây là hoạt động thường xuyên, diễn ra hàng năm nhằm tăng cường công tác kiểm sát, giúp hoạt động thi hành án đạt kết quả tốt hơn… Qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan thi hành án, giảm bớt số việc, số tiền tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý, góp phần vào việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án đúng quy định pháp luật./.


Theo Trần Thị Kim Phượng -Chi cục THADS huyện Sông Hinh

Các tin đã đưa ngày: