Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG XUÂN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2022)

14/07/2022

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG XUÂN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2022)

Căn cứ Kế hoạch số: 323/KH-TCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân phát động tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). 
Trong đợt thi đua cao điểm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Chấp hành viên phải quan tâm kiểm tra về trình tự, thủ tục thi hành án đối với những vụ việc thi hành án tồn đọng lâu năm và kịp thời khắc phục những vi phạm trong hồ sơ. Đối với những vụ việc mới thụ lý tích cực vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nhờ vậy đã thi hành xong đạt 58,4% về việc và 19,15% về tiền.
Thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm của Chi cục là đã thu hồi được khoản vay nợ 95.412.000đ/173.462.850đ của ông Nguyễn Văn Hải và bà Đặng Thị Nga (Người phải thi hành án) tại thôn 2, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân (bên được thi hành án). Đây là một việc khó khăn, phức tạp đối với Chi cục bởi người phải thi hành án - ông Nguyễn Văn Hải có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, có thái độ chống đối. Để bản án của Tòa án được thi hành kịp thời, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế xử lý tài sản bảo đảm để thi hành án, đã áp dụng biện pháp giáo dục thuyết phục ông Hải và bà Nga tự nguyện thi hành án.
Hình ảnh làm việc giáo dục thuyết phục
Do làm tốt công tác chuẩn bị, giáo dục thuyết phục nên đã thu được 95.412.000đ trên tổng số 173.462.850đ mà ông Hải, bà Nga phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân. Trong thời gian tới, Chi cục vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp tổ chức thi hành hết số tiền còn lại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án.
Với sự nỗ lực ra sức thi đua của đơn vị, tin tưởng rằng trong 03 tháng cuối năm Chi cục sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao của Cục, nhiệm vụ chung của Ngành./.
Căn cứ Kế hoạch số: 323/KH-TCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân phát động tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). 
Trong đợt thi đua cao điểm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Chấp hành viên phải quan tâm kiểm tra về trình tự, thủ tục thi hành án đối với những vụ việc thi hành án tồn đọng lâu năm và kịp thời khắc phục những vi phạm trong hồ sơ. Đối với những vụ việc mới thụ lý tích cực vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nhờ vậy đã thi hành xong đạt 58,4% về việc và 19,15% về tiền.
Thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm của Chi cục là đã thu hồi được khoản vay nợ 95.412.000đ/173.462.850đ của ông Nguyễn Văn Hải và bà Đặng Thị Nga (Người phải thi hành án) tại thôn 2, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân (bên được thi hành án). Đây là một việc khó khăn, phức tạp đối với Chi cục bởi người phải thi hành án - ông Nguyễn Văn Hải có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, có thái độ chống đối. Để bản án của Tòa án được thi hành kịp thời, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế xử lý tài sản bảo đảm để thi hành án, đã áp dụng biện pháp giáo dục thuyết phục ông Hải và bà Nga tự nguyện thi hành án.
Do làm tốt công tác chuẩn bị, giáo dục thuyết phục nên đã thu được 95.412.000đ trên tổng số 173.462.850đ mà ông Hải, bà Nga phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đồng Xuân. Trong thời gian tới, Chi cục vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp tổ chức thi hành hết số tiền còn lại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án.
Với sự nỗ lực ra sức thi đua của đơn vị, tin tưởng rằng trong 03 tháng cuối năm Chi cục sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao của Cục, nhiệm vụ chung của Ngành./.
 


Theo Nguyễn Thị Như Ngọc -Chi cục THADS huyện Đồng Xuân

Các tin đã đưa ngày: