Sign In

Thông qua Kết luận kiểm sát định kỳ năm 2016 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.

04/11/2016

Thông qua Kết luận kiểm sát định kỳ năm 2016 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.
          Thực hiện Quyết định số 815/KSTHADS-QĐ ngày 05/9/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/8/2016).
 
          Đoàn làm việc gồm 04 đồng chí: Đồng chí Hồ Minh Tâm, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh – Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự; đồng chí Trần Văn Hùng, Kiểm sát viên và đồng chí Phương, chuyên viên. Quá trình kiểm sát việc thi hành án dân sự gồm: 204 hồ sơ thi hành án, với số tiền, giá trị phải thi hành án là: 144.444.754.000 đồng và các mặt công tác khác như: Kho tang tài vật; công tác thu chi tiền thi hành án; công tác giao nhận, bảo quản vật chứng, tài sản; trình tự thủ tục sung công, tiêu hủy vật chứng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo …
 
 

 
Một số hình ảnh tại buổi thông qua Kết luận kiểm sát định kỳ năm 2017

          Với tinh thần phối hợp làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của hai đơn vị. Kết quả đạt được sau khi kết thúc đợt kiểm sát cho thấy đã phản ánh đúng, đầy đủ các nội dung, yêu cầu kiểm sát đặt ra, cụ thể: Về ưu điểm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chấp hành nghiêm túc Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; chưa phát hiện có trường hợp vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án; công tác giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết theo quy định; các mặt công tác khác như việc thu, chi tiền thi hành án, nộp ngân sách nhà nước, bảo quản kho vật chứng, xuất, nhập vật chứng, tiêu hủy vật chứng, mở các loại sổ sách thi hành án… được thực hiện đảm bảo, tuân thủ đúng quy định, không phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tồn tại nhỏ cũng cần rút kinh nghiệm để kết quả công tác thi hành án ngày càng hoàn thiện hơn (có 5 hồ sơ vi phạm về xác minh thi hành án).  
          Tại buổi thông qua kết luận, đồng chí Hồ Minh Tâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua kết luận kiểm sát đồng thời mong Cục Thi hành án dân sự Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh./.
 


Theo Hữu Toàn – Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: