Sign In

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

13/04/2022

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên
Chiều ngày 12/4/2022, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên......
Tham dự buổi làm việc, Đoàn giám sát gồm có đồng chí Lê Văn Thìn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên làm trưởng đoàn; đồng chí Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, Đại biểu Quốc hội; đồng chí Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên, Đại biểu Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBNTTQVN tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Về thành phần Cục THADS tỉnh làm việc với Đoàn giám sát gồm có Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thìn nêu rõ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác đặc biệt quan trọng, thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác này để đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác THADS, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã tiếp 277 lượt tiếp công dân; kết quả giải quyết khiếu nại trong kỳ giám sát, các cơ quan THADS toàn tỉnh thụ lý 65 đơn khiếu nại, giải quyết xong trong thời hạn 65 đơn, quá thời hạn 0 đơn, đạt tỷ lệ 100%; về kết quả giải quyết tố cáo trong kỳ giám sát, các cơ quan THADS toàn tỉnh thụ lý 13 đơn tố cáo, giải quyết xong trong thời hạn 12 đơn, 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết, đạt tỷ lệ 95,4%. Qua đó cho thấy, công tác phân loại và xử lý đơn đã được chỉ đạo xử lý đảm bảo, kịp thời. Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật. Lãnh đạo Cục, Chi cục đã tập trung chỉ đạo giải quyết từng vụ việc cụ thể, trong giải quyết đã kết hợp tuyên truyền, vận động thuyết phục, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc mới phát sinh. Do đó có sự sát sao, nắm bắt kịp thời các diễn biến; đồng thời có sự chỉ đạo tập trung cao cho công tác giải quyết nên cơ bản các vụ việc mới phát sinh đều đã được tháo gỡ, góp phần ổn định tình hình.
Tại buổi làm việc, chủ trì Đoàn giám sát yêu cầu thành viên Đoàn giám sát đặt nhiều câu hỏi xung quang nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm rõ hơn những nội dung báo cáo của Cục THADS tỉnh. Đồng chí Cục trưởng đã chủ trì phát biểu, trả lời câu hỏi của Đoàn giám sát.
Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng đoàn Lê Văn Thìn đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, nhất là không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người. Ông Lê Văn Thìn đề nghị Cục THADS tỉnh mạnh dạng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật THADS và pháp luật khác có liên quan như luật đất đai, luật nhà ở, Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng… gây khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng trụ sở, trang cấp đầy đủ camera, thiết bị ghi âm, ghi hình cho cơ quan THADS để phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất các chế tài đối với người khiếu nại có những hành động không đúng pháp luật để đoàn có cơ sở kiến nghị với Quốc hội./.
 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: