Sign In

Phú Yên, đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ và luân chuyển, điều động CBCC Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

07/11/2019

Phú Yên, đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ và luân chuyển, điều động CBCC Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh
             Công tác tổ chức cán bộ là khâu rất quan trọng và then chốt tạo nên một bộ máy hoạt động đạt hiệu quả hay không thì khâu đầu tiên phải làm là ổn định, sắp xếp phù hợp và đột phá nhất vẫn là công tác tác tổ chức cán bộ. Nói đến vấn đề công tác tổ chức cán bộ, chúng ta nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.Chính vì vấn đề đó mà người đứng đầu một đơn vị nào cũng nghĩ đến hiệu quả công việc sẽ bắt đầu từ công tác tổ chức cán bộ.
 
       Đổi mới trong công tác luân chuyển, điều động:
       Trở lại một chặng thời gian đã qua, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, có thay đổi và tập trung đổi mới công tác tổ chức cán bộ nhưng vẫn chưa đủ mạnh và quyết liệt trong công tác tổ chức cán bộ thi hành án như trong thời gian 02 năm gần đây. Đó là chúng tôi nhìn nhận từ hiệu quả công việc và phương pháp đổi mới công tác tổ chức cán bộ của cấp ủy Chi bộ và tập thể Lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu ngành thi hành án dân sự mới về nhận nhiệm vụ từ tháng 10/2017 cho đến nay (Ông Đặng Quang Anh, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên).Sự đổi mới rõ nhất là kiện toàn ngay các chức danh lãnh đạo,ở các Chi cục còn thiếu phó Chi cục trưởng như Chi cục THADS huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa...; Đồng thời luân chuyển bổ nhiệm mới Chi cục trưởng ở các Chi cục THADS huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An. Đối với công tác điều động cán bộ, công chức với các chức danh Chấp hành viên, kế toán  Cục THADS tỉnh đã mạnh tay điều động số lượng lớn, theo phương pháp hoán đổi và xoay chuyển trong phạm vi toàn tỉnh. Trong 02 năm 2018,2019 đã thực hiện công tác luân chuyển, điều động 03 đợt với số lượng 29 cán bộ, công chức trong phạm vi toàn tỉnh. Đến nay đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao, tuy nhiên bước đầu luân chuyển, điều động vẫn có một số ít trường hợp chưa thỏa mãn, nhưng ở tầm nhìn toàn diện và chia sẻ chung của ngành thi hành án dân sự thì  cán bộ, công chức đã và đang luân chuyển, điều động đều phải tuân thủ chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao ở một đơn vị mới.

Hình ảnh Cục trưởng trao Quyết định luân chuyển, điều động cán bộ công chức
     Hiệu quả từ công tác điều động luân chuyển
       Bỡi công tác tổ chức cán bộ khó khăn nhất là công tác luân chuyển, điều động, là khâu đột phá để tạo nên một guồng máy hoạt động đồng bộ, hiệu quả và tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC có sức cạnh tranh, thi đua, phấn đấu để thể hiện năng lực ở đơn vị mới, phát hiện tài năng, sáng tạo trong đội ngũ CBCC…Việc luân chuyển, điều động cán bộ cũng vì mục đích chính là tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, thực tiễn trong việc luân chuyển điều động CBCC vẫn có vài trường hợp gặp khó khăn trong việc đi xa nhà, xa nơi làm việc so với công việc trước đây. Nhưng chúng tôi nhìn nhận và tâm huyết chung với ngành thi hành án dân sự thì dù khó khăn đến đâu cũng phải chấp nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ giao. Một số anh em đồng nghiệp tâm sự, chia sẻ với chúng tôi “ Luôn đồng tình và ủng hộ với Lãnh đạo cấp trên và cán bộ làm công tác tổ chức, không thể nào làm hài lòng hết mọi người mà làm sao cho hợp lý, hợp tình và đảm bảo thực hiện đúng quy định, công khai minh bạc, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong nhận thức, thông suốt về tư tưởng trước khi luân chuyển, điều động là mỗi người đều tự nguyện và chấp hành, họ sẽ chia sẻ sự khó khăn chung của ngành mà hòan thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị mới…”

Hình ảnh Cục trưởng động viên cán bộ công chức về đơn vị mới
    Đó là những lời tâm sự bộc bạch và rất có trách nhiệm, có hướng tích cực.Thực tế, trong 02 năm gần đây, chúng tôi nhìn lại và đánh giá công tác tổ chức cán bộ có nhiều sự thay đổi và đột phá nhất trong công tác luân chuyển, điều động, được sự đồng thuận cao trong mỗi CBCC và những CBCC khi nhận nhiệm vụ mới, ở đơn vị mới cũng an tâm công tác. Trong 02 năm 2018-2019 đã và đang luân chuyển, điều động với 29 cán bộ công chức và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, nhiều CBCC cũng được Cục trưởng khen thưởng. Đó là thành công trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức.
          Với sự đổi mới, khách quan và công tâm, hợp lý thì tin chắc mỗi người đều ủng hộ và tuân thủ theo sự phân công, điều động của cấp trên, nhằm góp phần xây dựng Ngành thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên phát triển bền vững hơn./.


Theo Lê Lanh

Các tin đã đưa ngày: