Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên triển khai công tác năm 2018

05/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên triển khai công tác năm 2018
Chiều ngày 28/12/2017, Cục THADS tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; đồng chí Hồ Minh Tâm, viện phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên và các đồng chí là lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Phú Yên. Về phía cơ quan THADS có đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh.
 
Đồng chí Hà Công Khánh, Cục trưởng khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tư Pháp, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh thông qua báo cáo kết quả công tác THADS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017 kết quả THADS, hành chính đạt được như sau:

Hình ảnh tại buổi Hội nghị
-Về việc tổng số phải thi hành là 7.806 việc, qua xác minh phân loại có 6.387 việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 5.078 việc, đạt tỷ lệ 79,51% (so với chỉ tiêu giao năm 2017 vượt 7,51%). Số việc chuyển kỳ sau bằng không, không tăng không giảm so với chỉ tiêu được giao.
Tổng số tiền phải thi hành 366.396.352.000 đồng, qua xác minh, phân loại có 231.544.040.000 đồng có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 98.588.119.000 đồng, đạt tỷ lệ 42,58% (so với chỉ tiêu giao năm 2017, vượt 9,58%). Số tiền chuyển kỳ sau năm 2018 so với năm 2016 chuyển sang năm 2017 giảm 8.522.867.000 đồng đạt tỷ lệ 6,03%.
Công tác tiếp công dân năm 2017 tại Cục THADS đã tiếp 18 lượt công dân đến khiếu nại, phân án, đề nghị, kiến nghị liên quan đến việc THADS; đã giải quyết xong 14/15 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo, đơn phức tạp kéo dài, kết quả giải quyết đương sự đồng thuận cao chưa có khiếu nại lần 2, khiếu nại vượt cấp; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, Cục đã nhận 11 văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp và đã có văn bản trả lời xong; tăng cường công tác tổ chức cán bộ năm 2017; công tác theo dõi án hành chính trong năm 2017 các cơ quan THADS trên toàn tỉnh đã nhận 43 bản án, quyết định do Tòa án các cấp chuyển giao, 04 Quyết định buộc thi hành án hành chính đã mở sổ theo dõi và kịp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các nội dung bản án, quyết định hành chính đúng theo quy định. Cục THADS đã thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của ngành đã giao. Báo cáo cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018.

Hình ảnh tại buổi Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tâm Hào, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh thông qua Kế hoạch công tác năm 2018. Năm 2018 Cục, Chi cục tập trung thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã giao: đạt tỷ lệ THADS xong trên 72,5% về việc; 32% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 3,5% về việc, 3% về tiền chuyển sang năm 2019 so với số việc và tiền chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018 trên số có điều kiện thi hành.
Tại Hội nghị cũng đã thông qua 03 tham luận: Thi hành án dân sự đối với án tín dụng ngân hàng của Chi cục THADS Tp. Tuy Hòa; xác minh điều kiện THA và phân loại án của Chi cục THADS huyện Đông Hòa; công tác phối hợp liên ngành trong THADS của Chi cục THADS tx. Sông Cầu. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đồng chí Hà Công Khánh – Cục trưởng đã giải đáp toàn bộ câu hỏi tại Hội nghị đưa ra.

Hình ảnh tại buổi Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học đã có phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đã nêu kết quả đạt được của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành …. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt công tác còn tồn tại hạn chế như vẫn còn sai sót trong công tác, chuyên môn (qua kết quả kiểm sát THADS của Viện kiểm sát các cấp, kiểm tra của Tổng cục THADS, kiểm tra của Cục THADS đối với các Chi cục THADS); công tác kiểm tra, giám sát có làm nhưng chưa thường xuyên…… Đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận số 72 của Tỉnh ủy; quan tâm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương làm việc hiệu quả, khắc phục những tồn tại hạn chế của năm trước; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan.

Hình ảnh tại buổi Hội nghị
Đồng chí Hà Công Khánh – Cục trưởng đã có kết luận Hội nghị, đưa ra nhóm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, cam kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu giao năm 2018.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: