Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

12/06/2020

Chi bộ Chi cục THADS thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Vừa qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Ba Đồn đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Với chủ đề: “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO; SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG; CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC; XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hóa, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, đồng chí Trần Phương Nam - Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình và các đồng chí trong Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị xã Ba Đồn.
Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị THADS trên địa bàn Thị xã Ba Đồn đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thi hành án cơ bản đạt và vượt theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm của Tổng cục và Cục THADS tỉnh giao, cụ thể:
*. Về việc:
- Năm 2016, đạt 88,4% (306/346) vượt 13,4% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2016 là 75%.
- Năm 2017, đạt 89,5% (289/323) vượt 15,5% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2017 là 74%.
- Năm 2018, đạt 90,4% (272/301) vượt 15,9% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2018 là 74,5%.
- Năm 2019, đạt 86,3% (297/344) vượt 10,3% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2019 là 76%.
*. Về tiền:
- Năm 2016, đạt 18,6% (2.692.747.000/14.466.419) thiếu 13,4% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2016 là 32%.
- Năm 2017, đạt 53,6% (6.932.602.000/12.924.347.000) vượt 21,6% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2017 là 32%.
- Năm 2018, đạt 55,2% (4.526.655.000/8.200.473.000) vượt 20,7% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2018 là 34,5%.
- Năm 2019, đạt 35,8% (5.021.413.000/14.027.653.000) vượt 0,8% so với chỉ tiêu Cục giao năm 2019 là 35%.
Tại Đại hội đồng chí: Lê Văn Hóa, Ủy viên Thường Vụ - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn đã phát biểu và chỉ đạo, trong đó, đồng chí đã tập trung nhấn mạnh và chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị lãnh đạo công tác Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn Thị xã Ba Đồn trong những thời gian tiếp theo cần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác với mục tiêu Lãnh đạo, chỉ đạo Chấp hành viên tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời rà soát, kiểm tra, xác minh, xác định rõ nguyên nhân của từng vụ việc từ đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vụ việc có vướng mắc, khó khăn, tồn đọng kéo dài, thi hành các Bản án, quyết định đảm bảo vượt và đạt các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do Bộ Tư Pháp, Tổng cục và Cục THADS tỉnh phát động. Kết hợp giữa giáo dục thuyết phục với việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong quá trình thi hành án; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đôn đốc thi hành án, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo về công tác chuyên môn của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.
Tăng cường và thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hành chính tổng hợp, công tác thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh, tham gia tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn cơ quan;  xây dựng cơ quan đoàn kết, chi bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ; thực hiện nội quy, quy chế, bảo vệ tài sản của cơ quan; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; nắm vững phương án tác chiến bảo vệ cơ quan và kế hoạch phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu của cơ quan và tài sản Nhà nước.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí (đồng chí Đoàn Thị Diệu Lan – Chi cục trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                                                               Nguyễn Quốc Dũng

Các tin đã đưa ngày: