Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

12/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), ngày 08/5/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thụ lý mới một số vụ việc liên quan đến án tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay (như vụ Công ty Cosevco 6 hơn 917 tỷ đồng và Công ty giấy Quảng Bình hơn 334 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền có điều kiện thi hành) đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Cục và các Chi cục THADS đã tích cực, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác; kết quả về việc: Tổng số phải thi hành là 3.011 việc, trong đó: số việc năm trước chuyển sang là 917 việc, số việc thụ lý mới là 2.114 việc, phân loại có: 2.627 việc có điều kiện thi hành (chiếm 87%), 378 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 13%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 1.732 việc, đạt tỷ lệ 66%; số việc chuyển sang kỳ sau là 1.279 việc; Về tiền: Tổng số phải thi hành hơn 2.124 tỷ đồng; trong đó, số tiền năm trước chuyển sang trên 771 tỷ đồng; số tiền thụ lý mới là 1.361 tỷ đồng. Kết quả phân loại:  Số tiền có điều kiện thi hành 1.475 đồng (chiếm 69%),  số tiền chưa có điều kiện thi hành 647 tỷ đồng (chiếm 31%). Đã giải quyết được  35  tỷ 339 đồng trong số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 2,55%; Về công tác thi hành án hành chính, có 05 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi; trong đó, có 04 việc năm 2019 chuyển sang, 01 việc thụ lý mới. Kết quả có 02 việc đã thi hành xong, còn 03 việc đang theo dõi.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan THADS trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2020, cụ thể: Khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ án có điều kiện thi hành, các vụ án đã bán đấu giá tài sản thành. Tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành lớn ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu được giao của Cục THADS tỉnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, khắc phục những vi phạm, sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình, không để phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong THADS.
Kịp thời thi hành các bản án, quyết định của Tòa án vụ án hành chính có nội dung theo dõi; tổ chức làm việc với người phải thi hành án khi nhận được Quyết định buộc thi hành án hành chính do Toà án, đương sự chuyển giao. Tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, không để xảy ra trường hợp công chức, người lao động vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Các cơ quan THADS tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy đơn vị tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch. Sau đại hội tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của đại hội đảng các cấp đến công chức, người lao động tại đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và bình bầu đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp Lần thứ 5 và trao thưởng đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác năm 2019.

                                                                                                                                           Mai Cường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: