Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ban chỉ đạo THADS, kế hoạch công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

24/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1500/KH-CTHADS, ngày 25/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, chiều ngày 20/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, kế hoạch công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022.
 
          Tham dự và chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Đông Giang cùng với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đông Giang.

          Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Phước Huy - Chi cục trưởng trình bày báo cáo kết quả hoạt động Ban chỉ đạo THADS huyện và báo cáo công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Trong năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động Ban chỉ đạo THADS huyện và công tác THADS trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, đã thi hành xong 51 việc trong số 56 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 91,07%, vượt 8,59% so với chỉ tiêu của Cục giao; số tiền đã thi hành xong là thi hành xong là 693.972.000 đồng trong số 811.974.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 85,47%, vượt 45,37% so với chỉ tiêu của Cục giao là 40,1%. Tuy đã hoàn thành kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2021, ở mức đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao, nhưng vẫn còn 11 việc với số tiền 477.649.000 đồng chuyển kỳ sau.

 

          Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS  huyện A Vô Tô Phương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác thi hành án năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh diễn ra phức tạp. Các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban; ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động của Ban gắn với trách nhiệm thực hiện chức năng của ngành, lĩnh vực có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Tạo cơ sở, triển khai thuận lợi và đạt kết quả trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

          Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS  huyện A Vô Tô Phương nhấn mạnh: “Trong thời gian tới tôi đề nghị Chi cục tham mưu các nội dung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; cần cụ thể hóa các nhiệm vụ của các thành viên như Tư pháp, Tòa án, Công an, Tài chính,... ; đặc biệt là vấn đề kinh phí hoạt động BCĐTHADS cần đề xuất để có hướng giải quyết. Mong muốn làm sao trong thời gian này của năm 2022 thì 11 vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết dứt điểm.”

          Cuối Hội nghị đồng chí Nguyễn Phước Huy Chi cục trưởng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan ban ngành đã đến dự, chỉ đạo hội nghị, tham gia phát biểu thảo luận. Đồng chí thay mặt đơn vị ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và góp ý trong thảo luận để bổ sung hoàn thiện kế hoạch năm 2022./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: