Sign In

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi

07/10/2020

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi
Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-VKSTP, Quyết định số 577/QĐ-VKS và Kế hoạch số 576/KH-VKS ngày 14/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Tư pháp tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; ngày 07/10/2020, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi.
 

(H1: đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi công bố quyết định KSTHA, H2: đ/c Phạm Huy Ân - Chi cục trưởng báo cáo tình hình công tác THADS)

Làm việc với đoàn, đồng chí Phạm Huy Ân- Chi Cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã báo cáo hình hình công tác THADS và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, cụ thể năm 2020, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã thụ lý tổ chức thi hành tổng cộng 2.703 việc, tương ứng với 722 tỷ 158 triệu 029 nghìn đồng (đã trừ số việc và tiền chưa có điều kiện thi hành đưa vào theo dõi riêng); đã ủy thác 22 việc = 20 tỷ 773 triệu 284 nghìn đồng; tổng số việc còn phải thi hành là 2.681 việc = 701 tỷ 384 triệu 744 nghìn đồng; phân loại có điều kiện thi hành là 1.931 việc = 498 tỷ 052 triệu 993 nghìn đồng, chưa có điều kiện thi hành là 750 việc (bao gồm 32 việc hoãn và 02 việc tạm đình chỉ) = 203 tỷ 331 triệu 769 nghìn đồng (bao gồm 2.419.750.000 đồng hoãn và 18.209.146.000 đồng tạm đình chỉ); trong số có điều kiện, đã thi hành xong 1.363 việc (trong đó, xong hoàn toàn là 1.342 việc, đình chỉ là 21 việc), đạt tỷ lệ 71% = 179 tỷ 668 triệu 475 đồng (bao gồm thi hành xong 160.026.529.000 đồng và đình chỉ 19.641.946.000 đồng), đạt tỷ lệ 36%.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy: Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp; một số đương sự, chủ yếu là người phải thi hành án lợi dụng việc khiếu nại tố cáo với mục đích trì hoãn, kéo dài, chống đối thi hành nghĩa vụ thi hành án. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã phân công 01 thẩm tra viên tham mưu Chi cục trưởng thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chi cục. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chi cục trưởng tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, nên đã giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, hạn chế phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cụ thể: năm 2010, Chi cục nhận được tổng cộng 15 đơn/12 việc khiếu nại (không có tố cáo), qua phân loại thì có 11 đơn/10 việc chưa đủ điều kiện để thụ lý giải quyết và không thuộc thẩm quyền giải quyết, Chi cục đã xử lý xong bằng hình thức: hướng dẫn, trả lời và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 04 đơn/04 việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong 04 đơn/04việc, bằng hình thức ban hành Quyết định giải quyết 03 việc, ban hành thông báo đình chỉ giải quyết vì lý do người khiếu nại rút khiếu nại 01 việc.

Ngoài ra, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi với Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong THADS. Đồng thời, Chi cục cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc từ công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan, từ đó kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi trong chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hiện quyền kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thi hành án.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát sẽ thực hiện việc kiểm sát đến hết ngày 16/10/2020 và sẽ ban hành Kết luận kiểm sát để xác định những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, nhằm giúp Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS.

                                                                                                                                              Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: