Sign In

Đoàn giám sát - Ban pháp chế HĐND thành phố Uông Bí thực hiện việc giám sát công tác thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí

19/11/2021

Đoàn Giám sát Ban pháp chế HĐND thành phố Uông Bí giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố
 Thực hiện kế hoạch số 228/KH-ĐGS ngày 04/11/2021 của Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND thành phố Uông Bí giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố năm 2020 – 2021; đối tượng giám sát gồm: Cơ quan thi hành án dân sự, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố và UBND các xã phường; Thời gian tiến hành giám sát trong 02 ngày, từ ngày 17/11 đến ngày 18/11/2021.

  (Ảnh minh họa: bà Trần Thị Lan - Chi cục trưởng đọc báo cáo kết quả công tác 02 năm 2020-2021)
( Ảnh minh họa: đ/c Phạm Thị Thúy - Phó Đoàn giám sát, Trưởng phòng tư pháp tham gia phát biểu)
Đoàn giám sát gồm 09 đồng chí, do đồng chí Trần Phi Long – Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lan - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự -  Phó thường trực Ban chỉ đạo THADS thành phố Uông Bí đã báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2020 – 2021.
Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, những thuận lợi, khó khăn của Chi cục trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố, đồng thời báo cáo cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác phối hợp trong thi hành án dân sự địa phương; quan tâm, phân bổ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên cho Ban chỉ đạo THADS thành phố, hỗ trợ nguồn kinh phí trong việc nâng cấp trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất của Chi cục./.
Theo Nha Trang – Chi cục THADS TP. Uông Bí

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: