Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔ TÔ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÙNG CẤP

16/09/2021

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Viện Kểm sát nhân dân huyện Cô Tô công bố quyết định số 01/QĐ-VKSCT ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô về việc trực tiếp kiểm sat hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô. Thời điểm kiểm sát tính từ ngày 01/10/2020 đến hết 31/8/2021 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động thi hành án dân sự
Ông Bùi Đức Thái - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 11 tháng năm 2021 (từ 01/10/2020-31/8/2021). Cụ thể:
Tổng số việc phải giải quyết 47 việc = 17.787.175.000đ ( trong đó số cũ 7 việc = 71.300.000đ, Thụ lý mới 40 việc 17.715.875.000đ ), ủy thác Thi hành án 1 việc = 12.345.903.000đ. Tổng số việc phải thi hành 46 việc = 5.441.212.000đ ( trong đó có điều kiện 44 việc = 5.331.199.000đ, đã thi hành xong hoàn toàn 38 việc = 4.468.460.000đ, giảm thi hanh án 1 việc = 3.225.000đ ), đặc biệt đã thi hành xong 1 việc tín dụng ngân hàng = 4.280.711.000đ. Kết quả 11 tháng thi hành xong đạt tỷ lệ 86,36% về việc (đạt 99,26% chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự giao cả năm) và 83,88% về tiền ( vượt 38,88% chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao cả năm ). Trong 11 tháng đã ra các quyết định về thi hành án đúng thủ tục trình tự quy định, xác minh phân loại án chính xác 100%, bảo quản và xử lý vật chứng tốt không để xảy ra mất mát hư hỏng. không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án. Mặc dù dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và của người phải thi hành án nói riêng, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh.
Để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 2 ngành và thực hiện nhiệm vụ riêng của từng đơn vị, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô tập trung kiểm sát có trọng tâm trọng điểm và đạt hiệu quả cao nhất để công tác Thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc.
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: